Ένα άτομο που κρατά κάποιο χώμα με ένα δενδρύλλιο

Βιωσιμότητα & Δέσμευση

Φέρνοντας πιο κοντά τους ανθρώπους και τη φύση

Όλοι αισθανόμαστε τις συνέπειες που επιφέρει η κλιματική αλλαγή στην καθημερινή μας ζωή και συνειδητοποιούμε ότι η συμπεριφορά μας έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον. Η βιωσιμότητα βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, απλώς και μόνο επειδή η κηπουρική έχει να κάνει με τη φύση. Ως το κορυφαίο brand εργαλείων κηπουρικής, είναι ευθύνη μας να ενεργούμε ευσυνείδητα. Όλοι μαζί πρέπει να δράσουμε ταχύτερα ως απάντηση στην απειλή που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας. Μπορούμε να είμαστε επιτυχημένοι μόνο ενωμένοι. Ως εταιρεία του Ομίλου Husqvarna, η GARDENA συμμετέχει στο πρόγραμμα βιωσιμότητας σε επίπεδο ομίλου "Sustainovate", το οποίο, ως στρατηγική προσέγγιση, στοχεύει σε καινοτομίες που φέρνουν τους ανθρώπους και τη φύση πιο κοντά.

Quote Pär Äström
SDGs

Ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών

Μέσω της δέσμευσής μας, υποστηρίζουμε ένα ευρύ φάσμα των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs), οι οποίοι καταδεικνύουν ένα σχέδιο 17 σημείων για τον τερματισμό της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την προστασία του πλανήτη έως το 2030. Η επίτευξη αυτών των παγκόσμιων στόχων απαιτεί σημαντικές προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, ιδίως στις επιχειρήσεις, οι οποίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο ως παράγοντας αλλαγής. Στον Όμιλο Husqvarna, η μεγαλύτερη συμβολή μας στους στόχους έγκειται στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων των παραγωγικών λειτουργιών, στη συμβολή σε θετικές αλλαγές κατά μήκος της αλυσίδας αξίας και στη συμμετοχή μας στην κοινωνία γενικότερα.

Η δέσμευσή μας για ένα καλύτερο μέλλον

04_01_Globalcompact

Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών

Το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών είναι μια έκκληση προς τις εταιρείες να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες και τις στρατηγικές τους με τις οικουμενικές αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εργασία, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της διαφθοράς και να αναλάβουν δράσεις που προωθούν κοινωνικούς στόχους, όπως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης.

04_02_Sciencebasedtargets

Επιστημονικά τεκμηριωμένοι στόχοι

Η πρωτοβουλία Στόχοι που βασίζονται στην επιστήμη βοηθά τις εταιρείες να θέσουν στόχους σύμφωνα με την κλιματική κατάσταση. Οι στόχοι αυτοί έχουν ως στόχο να παρέχουν στις εταιρείες μια σαφώς καθορισμένη πορεία για τη μείωση των εκπομπών σύμφωνα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού.

04_03_BusinessA

Επιχειρηματική φιλοδοξία 1.5 °C

Το Business Ambition 1.5 °C είναι μια πρωτοβουλία του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ. Η πρωτοβουλία καλεί τις εταιρείες να συμβάλουν στον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 °C, γεγονός που με τη σειρά του απαιτεί από αυτές να θέσουν επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους εκπομπών.

04_04_CDP

Έργο Γνωστοποίησης Άνθρακα

Το CDP είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που διαχειρίζεται ένα παγκόσμιο σύστημα γνωστοποίησης για επενδυτές, εταιρείες, πόλεις, πολιτείες και περιφέρειες για τη διαχείριση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Το σύστημα λειτουργεί για πάνω από 20 χρόνια.

04_05_CLC

Συνασπισμός ηγεσίας για το κλίμα

Το Climate Leadership Coalition είναι ένα μη κερδοσκοπικό επιχειρηματικό δίκτυο για το κλίμα στην Ευρώπη. Τα μέλη προσπαθούν να είναι μεταξύ των ηγετών των αντίστοιχων τομέων τους όσον αφορά τη φιλοδοξία μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Στηρίζει τους ηγέτες για το κλίμα ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές, προσεγγίσεις πολιτικής και στρατηγικές και συμμετέχοντας στην ανάπτυξη περιφερειακής και παγκόσμιας πολιτικής.

Sustainovate 2025

Sustainovate – το πρόγραμμα βιωσιμότητάς μας

Αυτό είναι το Sustainovate  – το σχέδιό μας να οδηγήσουμε τη βιομηχανία μας στη μετάβαση σε μια οικονομία έξυπνη ως προς τους πόρους. Μέσω του Sustainovate, προκαλούμε τους εαυτούς μας και εμπνέουμε άλλους να μεταμορφωθούν και να κατευθυνθούν σταδιακά στην εξυπνότερη χρήση των πόρων.

Το Sustainovate αξιοποιεί τρεις ευκαιρίες για αλλαγή - Άνθρακας, Κυκλική Οικονομία και Άνθρωποι - και τρεις στόχους έως το 2025 που καθοδηγούν τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Μας δίνουν ευκαιρίες να υποστηρίξουμε τη μετάβαση σε ένα ενεργειακό μείγμα χαμηλών εκπομπών άνθρακα, να πρωτοπορήσουμε σε τρόπους για να προσφέρουμε μεγάλη αξία στους πελάτες μέσω λύσεων κυκλικής οικονομίας και να εμπνεύσουμε τους πελάτες και τους υπαλλήλους μας.

06_01_Carbon

Προώθηση της μετάβασης σε λύσεις χαμηλών εκπομπών άνθρακα

Μείωση του άνθρακα στις δραστηριότητές μας και πέραν αυτών, συμβάλλοντας στον στόχο του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5°C σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισίου – το παγκόσμιο πλαίσιο για την κλιματική πολιτική.

06_02_Circular

Επανεξέταση και επανασχεδιασμός για μια εμπειρία πελάτη με έξυπνους πόρους.

Εφαρμόζουμε τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στον οργανισμό μας επαναχρησιμοποιώντας υλικά, μειώνοντας τα απόβλητα και αυξάνοντας την ανακυκλωσιμότητα για προϊόντα και συσκευασίες προϊόντων, επιτρέποντας παράλληλα την αποτελεσματική χρήση του νερού.

06_03_People

Εμπνεύστε δράσεις που κάνουν τη διαφορά

Η προσέγγισή μας έχει τις ρίζες της στην ανάδειξη του πάθους, της κίνησης και της δημιουργικότητας των συνεργατών και των πελατών μας. Αυξάνουμε τον αντίκτυπό μας εμπνέοντας τους να επιλέξουν την πιο βιώσιμη επιλογή και ενεργοποιώντας τη φαντασία τους για τη διαφορά που μπορούν να κάνουν.