κηπουρική πόλης

Νομική σημείωση

GARDENA GmbH
Hans-Lorenser-Str. 40
89079 Ουλμ / Γερμανία
Τηλέφωνο: +49 (0) 7 31 4 90 - 0
Φαξ: +49 (0) 7 31 4 90 - 219

 

Υπηρεσία GARDENA
(Προϊόντα, ανταλλακτικά):
Τηλ.: +49 (0) 7 31 4 90 - 123

Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου: Pavel Hajman
Διευθύνοντες Σύμβουλοι: Joachim Müller
Έδρα: Ουλμ / Εμπορικό μητρώο: HRB Ulm 721339

Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα σχετικά με αυτόν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε με το globalservice@gardena.com