Ένα σύστημα ψεκαστήρων GARDENA σε έναν κήπο

Ασφάλεια και κανονισμοί

Εδώ θα βρείτε τα πρότυπα, τα πιστοποιητικά, τους κανονισμούς και τις δηλώσεις για τα προϊόντα GARDENA.

Ποιότητα – Περιβάλλον – Ενέργεια

Η ολοκληρωμένη διαχείριση ποιότητας, περιβάλλοντος και ενέργειας είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001.

Η συντήρηση και η ανάπτυξη πραγματοποιείται από μια διεπιστημονική ομάδα με τη συμμετοχή της διοίκησης. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισής μας βελτιστοποιείται και επιβεβαιώνεται συνεχώς μέσω εσωτερικών ελέγχων όλων των τοποθεσιών.

Για τη διατήρηση των πιστοποιητικών μας, οι απαιτήσεις του προτύπου παρακολουθούνται ετησίως σε εξωτερικούς ελέγχους από διαπιστευμένο φορέα.

Κατά την επιλογή των προμηθευτών μας, όλες οι πτυχές των προτύπων λαμβάνονται υπόψη και αξιολογούνται ανάλογα στους ελέγχους.

Κανονισμός REACH της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο κανονισμός REACH («κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων») είναι ένα κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα χημικά προϊόντα που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007, με σταδιακές προθεσμίες έως το 2018.

Άρθρο 33. Κοινοποίηση πληροφοριών σχετικά με ουσίες σε αντικείμενα.

Η GARDENA παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με ουσίες που έχουν χαρακτηριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων ως υποψήφιες για το παράρτημα XIV του κανονισμού REACH (ο λεγόμενος κατάλογος υποψήφιων ουσιών), σε συγκέντρωση άνω του 0,1% κατά βάρος σε αντικείμενα.

Μετάβαση στη δήλωση του άρθρου 33 του κανονισμού REACH navigate_next
Ένας πατέρας και οι δύο μικρές κόρες του κηπουρεύουν μαζί

Οδηγία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό

Δήλωση κατασκευαστή σχετικά με τον κανονισμό οικολογικού σχεδιασμού για ηλεκτρικούς κινητήρες (ΕΕ) 2019/1781.

Λογότυπο CE

Συμμόρφωση CE GARDENA

Τα προϊόντα Gardena πληρούν όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις και κανονισμούς. Οι δηλώσεις CE μπορούν πάντα να βρεθούν στις οδηγίες λειτουργίας

Το έξυπνο σύστημα GARDENA διαθέτει δήλωση συμμόρφωσης CE. Αυτό διασφαλίζει ότι τα προϊόντα πληρούν τις απαιτήσεις των οδηγιών που ισχύουν για αυτό. Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με αυτό, κατεβάστε το έγγραφο "CE-declaration" για κάθε προϊόν GARDENA smartSystem εδώ.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω δηλώσεις CE, ρωτήστε τον τοπικό σας υπεύθυνο.

picture_as_pdf

11520 Γάντι κήπου και συντήρησης

Δήλωση CE

picture_as_pdf

11521 Γάντι κήπου και συντήρησης

Δήλωση CE

picture_as_pdf

11500 Γάντι κήπου και συντήρησης

Δήλωση CE

picture_as_pdf

11501 Φύτευση και γάντι εδάφους

Δήλωση CE

picture_as_pdf

11502 Φύτευση και γάντι εδάφους

Δήλωση CE

picture_as_pdf

11513 Φύτευση και γάντι εδάφους

Δήλωση CE

picture_as_pdf

11520 Εργαλείο και ξύλινο γάντι

Δήλωση CE

picture_as_pdf

11521 Εργαλείο και ξύλινο γάντι

Δήλωση CE

picture_as_pdf

11522 Εργαλείο και ξύλινο γάντι

Δήλωση CE

picture_as_pdf

11530 Γάντι περιποίησης θάμνων

Δήλωση CE

picture_as_pdf

11540 Γάντι κοπής και τριανταφυλλιάς

Δήλωση CE

picture_as_pdf

201, 202, 203 Γάντι φύτευσης και συντήρησης

Δήλωση CE

picture_as_pdf

213, 214, 215 Γάντι εργαλείων

Δήλωση CE

picture_as_pdf

205, 206, 207, 208 Κηπουρική και γάντι εδάφους

Δήλωση CE

picture_as_pdf

Bluetooth – Μονάδα ελέγχου 9V

Δήλωση CE

picture_as_pdf

9058, 9059 Αντλίες κήπου Bluetooth

Δήλωση CE

picture_as_pdf

9067, 9068 Δεξαμενές πίεσης bluetooth

Δήλωση CE

picture_as_pdf

smart system - Προγραμματιστές 19031

Δήλωση CE

picture_as_pdf

smart system - Έλεγχος Ποτίσματος 19035

Δήλωση CE

picture_as_pdf

Αυτόματο καρούλι λάστιχου PowerRoll 18640; 18642; 18645; 18647

Δήλωση CE

picture_as_pdf

19035 smart Irrigation Control

Δήλωση CE

Μια νεαρή γυναίκα ακούει μουσική ανάμεσα στα φυτά εσωτερικού χώρου της

Ακουστική και κραδασμοί

Εδώ θα βρείτε μια περίληψη των τιμών δόνησης σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ "Vibration" (2002/44/EG) για κραδασμούς χεριού-βραχίονα καθώς και των επιβλαβών για το περιβάλλον εκπομπών θορύβου σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ "Outdoor Noise" (2000/14/EG). Οι τιμές μπορούν να βρεθούν με το προϊόν.

folder_zip

Πληροφορίες ασφαλείας

Μπαταρίες ιόντων λιθίου

folder_zip

Περίληψη δοκιμής μπαταριών λιθίου (UN 38.3.5)

Εφαρμογές μπαταριών

picture_as_pdf

Περίληψη δοκιμής μπαταριών λιθίου (UN 38.3.5)

Ρομποτικές Χλοοκοπτικές Μηχανές