Παλιό μοντέλο

POP-UP AQUACONTOUR AUTOMATIC

Προϊόν Αρ. 1559-27
POP-UP AQUACONTOUR AUTOMATIC
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε λιγότερα
Legal notice:
A GARDENA account is required to use the Bluetooth and Smart functions. Use is not possible without this account.