Παλιό μοντέλο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ 13 MM (1/2")

Προϊόν Αρ. 8329-29
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Τ 13 MM (1/2")
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε λιγότερα
Legal notice:
A GARDENA account is required to use the Bluetooth and Smart functions. Use is not possible without this account.