Παλιό μοντέλο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4,6 MM (3/16")

Προϊόν Αρ. 8334-29
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4,6 MM (3/16")
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε λιγότερα
Legal notice:
A GARDENA account is required to use the Bluetooth and Smart functions. Use is not possible without this account.