Παλιό μοντέλο

ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ (ΜΠΕΚ) 6 ΤΥΠΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Προϊόν Αρ. 1396-29
ΜΙΚΡΟΕΚΤΟΞΕΥΤΗΣ (ΜΠΕΚ) 6 ΤΥΠΩΝ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε λιγότερα
Legal notice:
A GARDENA account is required to use the Bluetooth and Smart functions. Use is not possible without this account.