Παλιό μοντέλο

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ 5 LT

Προϊόν Αρ. 822-20
ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ 5 LT
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε λιγότερα
Legal notice:
A GARDENA account is required to use the Bluetooth and Smart functions. Use is not possible without this account.