Παλιό μοντέλο

ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ECO SERIES 3600/4

Προϊόν Αρ. 9013-29
ΑΝΤΛΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ECO SERIES 3600/4
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε λιγότερα
Legal notice:
A GARDENA account is required to use the Bluetooth and Smart functions. Use is not possible without this account.