Παλιό μοντέλο

ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ECO SERIES 8800 ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ

Προϊόν Αρ. 9005-29
ΑΝΤΛΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ECO SERIES 8800 ΓΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΑ ΝΕΡΑ
Διαβάστε περισσότερα Διαβάστε λιγότερα
Legal notice:
A GARDENA account is required to use the Bluetooth and Smart functions. Use is not possible without this account.