Επικοινωνία με τον Τύπο

Φροντίδα καταναλωτών GARDENA

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.
customer.care@papadopoulos.com.gr
Τηλέφωνο: 210 51 93 100

Johanna Paschek

Fleishman-Hillard Germany GmbH
Τηλ: +49 69 405702-535
johanna.paschek@fleishmaneurope.com