Εγγύηση

Η Gardena Manufacturing GmbH παρέχει για όλα τα νέα αυθεντικά προϊόντα GARDENA, εγγύηση δύο ετών από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς τους από τον έμπορο λιανικής πώλησης, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για ερασιτεχνική χρήση ή χρήση από ιδιώτες. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν ισχύει για προϊόντα που αποκτήθηκαν από δεύτερο χέρι.

Η περίοδος της εγγύησης ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη για ορισμένα προϊόντα, όπως:

• Όλα τα νέα εργαλεία κήπου combisystem, τα μικρά εργαλεία και τα χειροκίνητα εργαλεία κοπής (ψαλίδια κλαδέματος, κονταροψάλιδα, ψαλίδια μπορντούρας και ψαλίδια γρασιδιού) που πωλούνται από εμπόρους λιανικής πώλησης μετά την 01/06/2005, καθώς τα νέα προϊόντα έχουν εγγύηση 25 ετών από την ημερομηνία αγοράς τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα εργαλεία έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ερασιτεχνικά ή από ιδιώτες.

• Επιλεγμένα προϊόντα που ανήκουν στην ομάδα Original GARDENA System και πωλούνται από εμπόρους λιανικής πώλησης μετά την 01/01/2018, καθώς τα καινούρια προϊόντα έχουν εγγύηση 5 ετών από την ημερομηνία αγοράς τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ερασιτεχνικά ή από ιδιώτες.
Οι όροι της εκτεταμένης εγγύησης ορίζονται λεπτομερώς στην αντίστοιχη συσκευασία πώλησης των προϊόντων, στις οδηγίες χρήσης ή στην ιστοσελίδα της GARDENA.

Η εγγύηση περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά ελαττώματα του προϊόντος, που μπορεί να αποδειχθεί ότι οφείλονται σε αστοχία υλικού ή κατασκευαστικό λάθος.

Η υποχρέωση παροχής εγγύησης εκπληρώνεται με την παροχή ενός πλήρως λειτουργικού προϊόντος σε αντικατάσταση ή με τη δωρεάν επισκευή του ελαττωματικού προϊόντος που μας αποστέλλεται. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ αυτών των εναλλακτικών. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό που προορίζεται σύμφωνα με τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης.
• Ούτε ο τελικός καταναλωτής ούτε οποιοσδήποτε τρίτος έχουν προσπαθήσει να ανοίξουν ή να επιδιορθώσουν το προϊόν.
• Μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και αναλώσιμα της GARDENA έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τη λειτουργία του προϊόντος.
• Επίδειξη της απόδειξης λιανικής πώλησης του προϊόντος.


Η φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων (όπως είναι οι λεπίδες, τα εξαρτήματα στερέωσης λεπίδων, οι στρόβιλοι, οι λαμπτήρες, οι τραπεζοειδείς ιμάντες / οι οδοντωτοί ιμάντες, οι φτερωτές, τα φίλτρα αέρα, τα μπουζί), οι οπτικές αλλαγές και τα αναλώσιμα εξαιρούνται από την εγγύηση.

Η εγγύηση του κατασκευαστή περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης και επισκευής των προϊόντων σύμφωνα με τους προαναφερθέντες όρους. Η εγγύηση του κατασκευαστή δε συνιστά δικαίωμα υποβολής άλλων αξιώσεων κατά του κατασκευαστή, όπως για άλλου είδους ζημίες. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν επηρεάζει φυσικά, αξιώσεις εγγύησης έναντι του αντιπροσώπου / πωλητή που πηγάζουν από νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις.

Η εγγύηση του κατασκευαστή διέπεται από το δίκαιο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Σε περίπτωση απαίτησης που απορρέει από εγγύηση, παρακαλούμε να αποστείλετε το ελαττωματικό προϊόν, συνοδευόμενο από ένα αντίγραφο της απόδειξης αγοράς του και μια περιγραφή του ελαττώματος, καταβάλλοντας τα έξοδα αποστολής, στο κατάστημα του εμπόρου λιανικής πώλησης ή στην εταιρεία Παντελής Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. στην ακόλουθη διεύθυνση :

Εταιρεία: Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒΕ
Οδός: Λεωφόρος Αθηνών 92
Πόλη: Αθήνα
ΤΚ: 104 42
Τηλ.: 2105193100