Καλοκαιρινή μέρα στον κήπο

Οι διαφορές μεταξύ των αλκμονοειδών και των bypass κλαδευτηρίων

Τα κλαδευτήρια bypass υπερέχουν όσον αφορά την ακρίβεια, ενώ τα αλκμονοειδή όσον αφορά τη δύναμη. Ποιο είναι το κατάλληλο για κάθε εργασία;

Ακμονοειδή κλαδευτήρια

Τα ακμονοειδή κλαδευτήρια έχουν λεπίδα κοπής που έρχεται σε επαφή με λείο μέταλλο και είναι κατάλληλα για την κοπή κλαδιών που έχουν πάχος ίσο με αυτό των δακτύλων, αλλά και για την κοπή συμπαγούς ξύλου.

Ωστόσο, καθώς τα ακμονοειδή κλαδευτήρια τραυματίζουν τον φυτικό ιστό, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για την κοπή ή τον τεμαχισμό νεκρών ξύλων.

Κλαδευτής αμονιού

Ακμονοειδές κλαδευτήρι

Κλαδευτήρια bypass

Τα κλαδευτήρια bypass χρησιμοποιούν δύο λεπίδες που γλιστρούν η μία δίπλα στην άλλη, επιτρέποντας μια απότομη, καθαρή κοπή, κοντά στο στέλεχος ή τη ρίζα.

Επομένως, τα κλαδευτήρια bypass είναι κατάλληλα για την κοπή ζωντανού φυτικού ιστού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κοπή μαλακών ξύλων, καθώς και ημι-ξυλωδών θάμνων.

Bypass κλαδευτήρι

Bypass κλαδευτήρι

Η συμβουλή του ειδικού

Η ποιότητα είναι σημαντική όσον αφορά και τους δύο τύπους κλαδευτηρίων. Οι υψηλής ποιότητας, αιχμηρές λεπίδες είναι αυτές που θα σας προσφέρουν τη βέλτιστη κοπή.

τα νέα προϊόντα EcoLine υποστηρίζουν στην καθημερινή κηπουρική ζωή