Sustainovate. Nasz program wspierania zrównoważonego rozwoju.

Jako spółka należąca do grupy Husqvarna, GARDENA uczestniczy w programie wspierania zrównoważonego rozwoju pod hasłem „Sustainovate”, czyli „zrównoważony rozwój poprzez innowacje”. To strategiczne podejście jest ukierunkowane na innowacje, które mają ułatwić ludziom życie w harmonii z naturą. Opierając się na wiedzy naukowej, wyznaczyliśmy sobie konkretne cele związane z emisją dwutlenku węgla, tzw. „cele poparte naukowo”.

 

Dowiedz się więcej o programie „Sustainovate” i zapoznaj się z raportem Grupy Husqvarna na temat wspierania zrównoważonego rozwoju.

Nasz ślad środowiskowy

Sednem naszej strategii Sustainovate jest zaangażowanie w realizację celów porozumienia paryskiego w sprawie klimatu. Pragniemy mieć swój znaczący wkład w redukcję emisji dwutlenku węgla. Dlatego stale podejmujemy działania i realizujemy cele związane z analizą i ograniczeniem naszego wpływu na środowisko oraz naszego śladu środowiskowego, zarówno w ramach programu Sustainovate, jak i poza nim.

Odpowiedzialność społeczna

Ochrona środowiska ma dla nas ogromne znaczenie, ale równie istotne są kwestie odpowiedzialności wobec społeczeństwa. Firma GARDENA już od dłuższego czasu angażuje się w kwestie społeczne. W naszym firmowym ogrodzie hodujemy pszczoły, podejmujemy działania zarówno na szczeblu lokalnym, jak i globalnym, i dbamy o zadowolenie naszych pracowników.

GARDENA supports UNICEF

Partnerstwo z organizacją UNICEF: liczy się każda kropla

22 marca 2018 r., w Światowy Dzień Wody, firma GARDENA zawarła długoterminową umowę o partnerstwie z organizacją UNICEF, pod hasłem „Liczy się każda kropla”. Celem tego partnerstwa jest zapewnienie ponad 230 000 ludzi dostępu do czystej wody pitnej do 2022 r.

Współpraca w kwestiach społecznych

W latach osiemdziesiątych rozpoczęliśmy współpracę z organizatorami regionalnych warsztatów dla osób z niepełnosprawnościami. Występując w roli klientów, stworzyliśmy wiele możliwości zatrudnienia. Dzięki naszemu projektowi „Heuweg 7” osoby z niepełnosprawnościami oraz długotrwale bezrobotne mogły pracować razem pod nadzorem na hali montażowej. Co roku nasi praktykanci uczestniczą w tzw. tygodniu społecznym, organizowanym we współpracy z naszymi partnerami, podczas którego odbywają specjalne staże w ośrodkach pomocy.

Wspieramy również liczne organizacje i projekty non-profit w regionie, oferując dotacje pieniężne i rzeczowe. Do naszych beneficjentów należą m.in. organizacja charytatywna „Drachenkinder” Radia 7 oraz „SOS-Kinderdörfer”.

Cooperation
Icon Health and wellbeing

Zdrowie i zdrowy tryb życia

W ramach akcji „Healthy @ Gardena” oferujemy kompleksowy program promocji zdrowia w miejscu pracy, obejmujący liczne kursy, seminaria i kampanie promujące. Nasi pracownicy regularnie uczestniczą w akcjach krwiodawstwa, które nasza firma organizuje we współpracy z niemieckim Czerwonym Krzyżem. Ponadto w kilku naszych placówkach przeprowadzono kampanie na rzecz oddawania szpiku, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Wyniki naszej corocznej ankiety przeprowadzanej wśród pracowników świadczą o stale wysokim poziomie satysfakcji z zatrudnienia w firmie GARDENA.

Aby ogrodnictwo było oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju, najwyższa pora zastanowić się, co można by zrobić lepiej — w myśl naszego hasła przewodniego: ReTh!nk.

Icon Rethink

W GARDENIE zawsze staramy się pomagać naszym klientom w realizacji ich ogrodniczych marzeń. Celem inicjatywy ReTh!nk jest promocja ogrodnictwa w jak największym stopniu opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju. Przeczytaj więcej na temat zrównoważonych rozwiązań, które wdrażamy na etapie opracowywania, produkcji i stosowania produktów.