city gardening

Informacje o firmie

HUSQVARNA POLAND Sp. z o.o.

ul. Burakowska 14
01-066 Warszawa
Tel.: +48 (22) 330 96 00
 

Serwis Centralny
Telefon: (22) 336 78 90

Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w W-wie Wydz. Gospodarczy
KRS 0000247636, NIP 524-25-60-627 Kapitał zakł. 23 185 500 zł

Prezes zarządu: Ryszard Wójtowicz
Członkowie zarządu: Nils Ulf Wilhelm Edlund, Hans-Joachim Endress, Joachim Konrad Müller

Jeśli masz pytania lub wątpliwości związane z tą stroną skontaktuj się z gardena@husqvarna.com.pl