A man from customer support explaining the water controls system on the phone

Naprawy i konserwacja

Close-up of the GARDENA Service logo on a shirt

Centrum serwisowe

Jesteśmy przygotowani na rzadkie przypadki, w których produkt GARDENA wymaga naprawy.

A GARDENA robotic lawnmower and a woman sitting in the garden

Konserwacja

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym, jak dbać o swojego robota koszącego GARDENA, aby zapewnić mu długotrwałe użytkowanie. Dowiedz się więcej!