A forest with single sun rays

Polityka ochrony środowiska

Ochrona środowiska jest dla marki GARDENA, członka grupy Husqvarna, szczególnym wyzwaniem we wszystkich zakładach produkcyjnych. Wiemy, że przyszłość różnych roślin w dłuższej perspektywie zależy nie tylko od zysku i rozwoju, ale także od podejmowania odpowiedzialności społecznej. Dlatego dużą wagę przywiązujemy do tego, aby nasze zakłady produkcyjne były bezpieczne dla środowiska. Integralna i zrównoważona ochrona środowiska oznacza, że przestrzeganie przepisów jest dla nas rzeczą oczywistą. Uwzględniamy aspekty środowiskowe we wszystkich procesach operacyjnych, których one dotyczą, a także nieustannie poprawiamy nasze działania proekologiczne w zakładzie na wszystkich poziomach.

Nasi pracownicy odgrywają kluczową rolę w istniejącym systemie zarządzania ochroną środowiska. Dlatego są oni aktywnie angażowani, informowani i szkoleni. Jeżeli tylko jest to możliwe i praktycznie uzasadnione, w naszych codziennych działaniach i decyzjach staramy się godzić ze sobą aspekty ekonomiczne i etyczne. Naszym celem jest uniknięcie niekorzystnego wpływu na środowisko, co oznacza, że koncentrujemy się na ochronie zapobiegawczej.

 

Nasze założenia

 • Efektywnie wykorzystujemy potrzebne zasoby i postępujemy zgodnie z ideą ekonomicznego recyklingu.

 • Jeżeli tylko jest to możliwe, unikamy lub ograniczamy emisję szkodliwych substancji, produkcję odpadów i materiałów niebezpiecznych.

 • Ryzyko i potencjalne zagrożenia są regularnie rejestrowane, oceniane i — w miarę możliwości — omijane. Plany awaryjne pomagają w ograniczaniu szkód w sytuacjach zagrożenia.

 • Poprzez zdefiniowanie najważniejszych danych z zakresu ochrony środowiska monitorujemy obszary, gdzie nasz wpływ na środowisko jest największy, tworząc w ten sposób podstawy przejrzystego obrazu potencjalnych usprawnień.

 • Informujemy opinię publiczną, administrację oraz partnerów biznesowych o naszej polityce ochrony środowiska. Takie utrzymywanie wzajemnych relacji — również z innymi przedsiębiorstwami — wspiera wymianę doświadczeń i pomysłów.

FSC Logo

Środki ochrony środowiska

Specyficzne środki mające na celu nieustanne usprawnianie ochrony środowiska to przykładowo:

 • Środki związane z oszczędzaniem energii, np. wymiana urządzeń marnujących energię, używanie wydajnych energetycznie komputerów i monitorów lub zoptymalizowane oświetlenie obiektów produkcyjnych i biurowych.

 • Redukcja w zakresie transportu i emisji CO2 poprzez różne środki, np. optymalizację przestrzeni ładunkowej ciężarówek.

 • Prawidłowe sortowanie odpadów, nawet wykraczające poza wymagania prawne.

 • Stosowanie opakowań z możliwością powtórnego użycia w transporcie wewnątrz zakładowym i pomiędzy zakładami, np. stosowanie plastikowych opakowań o długiej trwałości w przypadku transportu na terenie zakładu. W ten sposób można oszczędzić kilka ton kartonów i folii.

 • Lakiery zawierające rozpuszczalniki zostały zastąpione lakierami rozpuszczalnymi w wodzie w fabryce w Niederstotzingen. W ten sposób limity określone w dyrektywie LZO są osiągane z zapasem około 50%, co przekłada się na oszczędzenie około 10 ton rozpuszczalników rocznie.

FSC®

Poprzez certyfikat FSC na wyrobach z drewna koncern Husqvarna wyraża swoje zaangażowanie w zrównoważone działanie, a szczególnie w zrównoważone zarządzanie lasami, zaspokajając tym samym społeczne, ekonomiczne i ekologiczne potrzeby obecnego i przyszłych pokoleń. Chodzi tu o takie produkty jak drewniane trzonki combisystem oraz nożyce do żywopłotu Classic marki GARDENA.

Etykieta FSC może być używana jedynie w połączeniu z ważnym certyfikatem. Dlatego, poza firmą GARDENA Manufacturing GmbH, także inne przedsiębiorstwa należące do koncernu Husqvarna przeszły proces certyfikacji. Wdrożenie systemu FSC było kolejnym ważnym krokiem w realizacji filozofii Husqvarna i GARDENA na drodze do zrównoważonego zarządzania.

FSC to skrót od angielskiej nazwy Forest Stewardship Council (Rada Dobrej Gospodarki Leśnej). Powstała ona jako organizacja non-profit po Szczycie Ziemi poświęconym zrównoważonemu rozwojowi w Rio de Janeiro w roku 1992. Poza wprowadzeniem certyfikatu FSC najważniejszym zadaniem organizacji FSC jest określanie standardów. Dla posiadaczy certyfikatu zdefiniowano dodatkowo 10 zasad, między innymi na podstawie następujących kryteriów:

 • Zakaz przekształcania naturalnych terenów leśnych i innych terenów naturalnych

 • Zakaz stosowania substancji chemicznych o dużej szkodliwości

 • Przestrzeganie praw rdzennej ludności i pracowników z różnych krajów

 • Przestrzeganie odnośnych praw i umów międzynarodowych

Przestrzeganie powyższych zasad jest dla przedsiębiorstw koncernu Husqvarna rzeczą oczywistą.

Certyfikat

picture_as_pdf
The GARDENA EcoLine

HZ-823540

GARDENA NatureLine