A person unpacking a package with GARDENA spare parts

Części zamienne

Jako marka ogrodnicza premium, GARDENA oferuje oryginalne części zamienne, które spełniają najwyższe standardy jakości. Kładziemy duży nacisk na doskonałą obsługę klienta i zrównoważony rozwój. Oznacza to dla nas możliwość zamawiania części zamiennych do 10 lat po wycofaniu produktu z produkcji.

Istnieją 2 sposoby zamawiania części zamiennych:

Możesz zamówić części korzystając z funkcji wyszukiwania lub przeglądając menu.

Wyszukiwanie części zamiennych za pomocą funkcji wyszukiwania:

Etapes 1 et 2

Kroki 1 i 2: Wprowadź numer artykułu, numer części zamiennej lub pełny tekst w polu wyszukiwania, a następnie kliknij „Dowiedz się więcej”, aby przejść do strony produktu.

Etape 3

Krok 3: Następnie kliknij przycisk części zamiennych. Konieczne może być wprowadzenie roku produkcji. Rok produkcji można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu, np. z tyłu.

Wyszukiwanie części zamiennych za pomocą nawigacji:

Etape 1

Krok 1: Korzystając z nawigacji wybierz kategorię produktu, na przykład roboty koszące. Następnie wyszukaj odpowiedni produkt.

Etape 2

Krok 2: Kliknij sekcję „Części zamienne”. Czasami konieczne jest wprowadzenie roku produkcji. Rok produkcji można znaleźć na tabliczce znamionowej produktu, np. z tyłu.

Formularz odstąpienia od umowy


Obowiązuje od 13.06.2014 (prawo odstąpienia od umowy dla konsumentów w przypadku umów zawieranych na odległość)

Jeśli chcą Państwo odstąpić od umowy zakupu części zamiennych GARDENA zawartej z GARDENA Manufacturing GmbH, prosimy o poinformowanie nas o tym na piśmie. Wszystkie instrukcje można znaleźć na tej stronie.

picture_as_pdf

Lista części zamiennych