A person holding some soil with a seedling

Zrównoważony rozwój & Zaangażowanie

Ludzie bliżej natury


Wszyscy odczuwamy konsekwencje zmian klimatycznych w naszym codziennym życiu i zdajemy sobie sprawę, że nasze zachowanie ma wpływ na środowisko. Zrównoważony rozwój znajduje się w centrum naszej strategii, ponieważ ogrodnictwo to przede wszystkim kontakt z naturą. Jako wiodąca marka ogrodnicza jesteśmy odpowiedzialni za świadome działanie. Wraz z naszymi konsumentami, klientami i społeczeństwem musimy zwiększyć ambicje i działać szybciej w odpowiedzi na zagrożenie, przed jakim stoi nasza planeta. Tylko razem możemy odnieść sukces. Jako firma należąca do Grupy Husqvarna, GARDENA jest zaangażowana w program zrównoważonego rozwoju "Sustainovate", który jako strategiczne podejście ma na celu innowacje, które zbliżają ludzi i przyrodę.

Quote Pär Äström
SDGs

Zgodność z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Poprzez nasze zaangażowanie wspieramy szeroki zakres Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), które przedstawiają 17-punktowy plan wyeliminowania skrajnego ubóstwa, zwalczania nierówności i niesprawiedliwości oraz ochrony planety do 2030 roku. Osiągnięcie tych globalnych celów wymaga znacznego wysiłku na wszystkich poziomach społeczeństwa, nie tylko w biznesie, który ma do odegrania kluczową rolę jako czynnik zmian. W Husqvarna Group nasz największy wkład w realizację tych celów polega na ograniczaniu negatywnego wpływu działalności, przyczynianiu się do pozytywnych zmian w całym łańcuchu wartości i angażowaniu się w życie społeczne.

Nasze zaangażowanie w lepszą przyszłość

04_01_Globalcompact

UN Global Compact

Inicjatywa ONZ Global Compact jest wezwaniem skierowanym do firm, aby dostosowały swoje działania i strategie do uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz aby podejmowały działania, które przyczyniają się do realizacji celów społecznych, takich jak Cele Zrównoważonego Rozwoju.

04_02_Sciencebasedtargets

Inicjatywa Science-Based Targets

Inicjatywa Science-BasedTargets oparta na nauce pomaga firmom wyznaczać cele zgodne z nauką o klimacie. Cele te mają na celu zapewnienie firmom jasno określonej ścieżki redukcji emisji zgodnie z celami porozumienia paryskiego.

04_03_BusinessA

Business Ambition 1.5 °C

Business Ambition 1.5 °C jest inicjatywą UN Global Compact. Inicjatywa ta wzywa firmy do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C, co z kolei wymaga od nich ustalenia celów w zakresie emisji opartych na podstawach naukowych.

04_04_CDP

Carbon Disclosure Project

CDP to organizacja non-profit, która prowadzi globalny system ujawniania informacji dla inwestorów, firm, miast, stanów i regionów w celu zarządzania ich wpływem na środowisko. System ten działa od ponad 20 lat.

04_05_CLC

Climate Leadership Coalition

Climate Leadership Coalition to europejska sieć biznesowa non-profit działająca na rzecz klimatu. Jej członkowie starają się być liderami w swoich dziedzinach pod względem ambicji w zakresie łagodzenia zmian klimatu. Wspiera liderów klimatycznych, dzieląc się najlepszymi praktykami, podejściami politycznymi i strategiami oraz uczestnicząc w rozwoju polityki regionalnej i globalnej.

Sustainovate 2025

Sustainovate - nasz program zrównoważonego rozwoju

Sustainovate to nasz plan, który ma przewodzić naszej branży w przejściu na gospodarkę inteligentnie korzystającą z zasobów. Poprzez Sustainovate stawiamy sobie wyzwania i inspirujemy innych do transformacji oraz jesteśmy pionierami w zakresie rozwiązań zapewniających skokową zmianę wydajności i bardziej inteligentne wykorzystanie zasobów.

Sustainovate obejmuje trzy możliwości zmian - Carbon, Circular i People - oraz trzy cele do 2025 r., które wyznaczają sposób, w jaki prowadzimy działalność. Dają nam one możliwość wspierania procesu przejścia na niskoemisyjny koszyk energetyczny, pionierskiego sposobu dostarczania klientom ogromnej wartości poprzez rozwiązania z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym oraz inspirowania i angażowania naszych klientów i pracowników w celu skalowania naszego pozytywnego wpływu.

06_01_Carbon

Przejście na rozwiązania niskoemisyjne

Redukcja emisji dwutlenku węgla w naszej działalności i poza nią, zapewniająca nasz sprawiedliwy udział w ograniczeniu globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C zgodnie z porozumieniem paryskim - globalnymi ramami polityki klimatycznej.

06_02_Circular

Ponowne przemyślenie i przeprojektowanie, aby zaoferować klientom produkty zasobooszczędne

Wdrożenie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym w naszej organizacji poprzez ponowne wykorzystanie materiałów, zmniejszenie ilości odpadów i zwiększenie możliwości recyklingu produktów i opakowań produktów, przy jednoczesnym umożliwieniu efektywnego wykorzystania wody.

06_03_People

Inspirowanie do działań, które przyczyniają się do trwałych zmian

Nasza inicjatywa polega na kreowaniu pasji, motywacji i kreatywności naszych klientów oraz współpracowników. Pragniemy zainspirować wszystkich pasjonatów ogrodnictwa do dokonywania bardziej świadomych wyborów, do pozyskiwania wiedzy na temat zasad zrównoważonego rozwoju i wprowadzenia zmian, które mogą przyczynić się do tworzenia zdrowego ekosystemu.