woman is using the wall-mounted hose trolley for her garden

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM GARDENA.COM/PL

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady realizacji zamówień złożonych na stronie www.gardena.com/pl.

 1. PRZEDMIOT OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY
  1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży w sklepie internetowym GARDENA („Warunki”) określają zasady dostawy produktów, w tym akcesoriów i części zamiennych, („Produkty”) zamówionych przez konsumentów (klientów indywidualnych) („Klient”) w sklepie internetowym GARDENA dostępnym pod adresem www.gardena.com/pl („Sklep internetowy”) z dostawą na terytorium Polski.

Szczegółowe informacje na temat Produktów i obowiązującej gwarancji (w tym specyfikacje Produktów) można znaleźć na stronach Produktu w sklepie internetowym. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed złożeniem zamówienia. Warunki te wyjaśniają, kim jesteśmy, w jaki sposób dostarczamy Produkty naszym Klientom, w jaki sposób można zmienić lub anulować zamówienie, co należy zrobić w przypadku wystąpienia problemu oraz inne ważne informacje. W przypadku stwierdzenia błędu w niniejszych Warunkach, prosimy o kontakt w celu jego wyjaśnienia.

  1. Kontrahentem Klienta składającego zamówienie w naszym sklepie internetowym jest GARDENA Manufacturing GmbH (działająca pod nazwą GARDENA), telefon: +420 554 790 346, fax: 01 41 21 19 01, gardenashop-pl@husqvarnagroup.com z siedzibą pod adresem Hans-Lorenser-Str. 40, 89079 Ulm, Niemcy, rejestr handlowy: HRB Ulm 1315 (zwaną dalej jako „GARDENA”, „my”, „nas”, „nasze”). Numer VAT GARDENA Manufacturing GmbH: DE 811 134 311.

Sprzedawcą Produktów jest GARDENA.

  1. Z naszym działem obsługi klienta można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wszelkie pytania dotyczące zamówień w sklepie internetowym należy kierować na adres gardenashop-pl@husqvarnagroup.com. Pytania ogólne i dotyczące pomocy technicznej związanej z produktami prosimy kierować na adres gardenashop-pl@husqvarnagroup.com.
  2. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z treścią niniejszych Warunków przed złożeniem zamówienia. GARDENA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie i bez uprzedzenia poprzez opublikowanie ich nowej wersji w sklepie internetowym. Taka zmiana nie będzie jednak miała zastosowania do zamówień złożonych przed opublikowaniem zmienionych Warunków w sklepie internetowym. Zasady korzystania ze sklepu internetowego podlegają również innym regulaminom dostępnym na stronach sklepu internetowego, w tym Polityce prywatności i Polityce zarządzania plikami cookies. Zalecamy przechowywanie kopii niniejszych Warunków w bezpiecznym miejscu.
  3. Akceptując niniejsze Warunki, Klient zaświadcza, że jest pełnoletni i zdolny do zawarcia umowy z GARDENĄ.
 1.  SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
  1. Proces zamawiania Produktów i zawierania umowy ich sprzedaży przebiega w następujący sposób:
   1. Po wybraniu Produktów w sklepie internetowym należy kontynuować proces zatwierdzania zamówienia zgodnie z szeregiem instrukcji. Kliknięcie przycisku „kup teraz” na końcu procesu składania zamówienia powoduje zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Klientem a GARDENA. 
   2. Zamówienie można złożyć jako gość lub za pomocą konta GARDENA, o ile takie konto zostało już założone. Istnieje również możliwość utworzenia konta GARDENA po dokonaniu zakupu.
   3. Podczas składania zamówienia Klient zostanie poproszony o podanie informacji o sobie i swoim zamówieniu, takich jak dane kontaktowe, adres dostawy oraz szczegóły wybranej metody płatności (na przykład PayPal lub karta kredytowa); dodatkowo zostanie on poproszony o podanie numeru telefonu. Podanie numeru telefonu nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt w przypadku nieudanej próby dostawy. Kontakt ten zostanie nawiązany przez GARDENA lub partnera logistycznego. 
   4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i listą zamówionych Produktów. Prosimy o zachowanie numeru i daty złożenia zamówienia.
   5. Po przetworzeniu zamówienia przez GARDENA i przygotowaniu Produktu do wysyłki, GARDENA prześle Klientowi pocztą elektroniczną powiadomienie o wysyłce. Będzie ono zawierało link do śledzenia przesyłki, umożliwiający śledzenie zamówienia. Należy pamiętać, że na tym etapie Klient nie może już dokonywać zmian dotyczących miejsca, daty lub czasu dostawy.
   6. Anulowanie zamówienia przez GARDENA. Może zdarzyć się, że zamówienie nie zostanie wysłane z powodu działania siły wyższej. W takim przypadku GARDENA ma prawo anulować część lub całość zamówienia. Jeśli tak się stanie, Klient otrzyma wiadomość e-mail z informacją, które produkty zostały anulowane. Oczywiście zwrot pieniędzy nastąpi natychmiast po anulowaniu zamówienia, a wszystkie wpłacone środki zostaną zwrócone na konto Klienta. Proces ten wymaga zazwyczaj 2-3 dni roboczych.
  2. Klientowi zostanie przesłany numer przypisany do jego zamówienia. W przypadku kontaktu w sprawie zamówienia, bardzo prosimy o podawanie tego numeru.
  3. Oferta sklepu internetowego jest przeznaczona wyłącznie do promowania naszych Produktów w Polsce.
  4. Wszelkie zmiany w zamówieniu, których Klient chce dokonać po jego złożeniu, należy zgłaszać do GARDENA. Powiadomimy Klienta, czy wprowadzenie oczekiwanej modyfikacji jest możliwe. Jeśli tak, poinformujemy o wszelkich zmianach w cenie Produktu, szacowanym czasie dostawy lub innych zmianach, które mogą być w tej sytuacji wymagane oraz poprosimy o wyrażenie zgody na ich dokonanie. Jeśli dokonanie zmiany nie będzie możliwe lub jej konsekwencje będą dla Klienta nie do zaakceptowania, nadal będzie on mógł skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 5 poniżej.
  5. Jeśli zamówienie zostało złożone przy użyciu oprogramowania, robotów, botów czy pająków internetowych, jakiegokolwiek zautomatyzowanego systemu lub skryptu, bądź za pośrednictwem usług stron trzecich, składających zamówienie w imieniu Klienta, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia takiego zamówienia lub do jego anulowania.
 2.  DOSTAWA
  1. Produkty zostaną dostarczone Klientowi zgodnie z opcją wysyłki wybraną w procesie składania zamówienia. Dostawa zostanie zrealizowana przez podwykonawców GARDENA (np. partnerów logistycznych). Niniejszym Klient wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o dostawie Produktów bezpośrednio od tych podwykonawców. Koszty dostawy zostaną przedstawione w sklepie internetowym podczas procesu składania zamówienia.
  2. Produkty zostaną dostarczone w terminie wskazanym w podsumowaniu zamówienia.
  3. Dostawę uważa się za zrealizowaną, gdy GARDENA dostarczy Produkty na adres podany w procesie składania zamówienia. W przypadku, gdy pod wskazanym adresem nie będzie nikogo, kto mógłby odebrać przesyłkę, zostaną podjęte odpowiednie kroki zmierzające do realizacji dostawy. Klient przyjmuje tym samym do wiadomości, że może otrzymać informację o zmianie terminu dostawy lub odbioru Produktów bezpośrednio od naszych podwykonawców (tj. partnerów logistycznych) w terminie wskazanym we wspomnianej informacji. Niedostarczenie lub nieodebranie Produktów z magazynu w terminie, o którym mowa powyżej, może skutkować zwrotem zamówienia do GARDENA na koszt Klienta oraz odstąpieniem od umowy.
 3. CENY, KOSZTY DOSTAWY I PŁATNOŚCI
  1. Obowiązujące ceny Produktów są wskazane w sklepie internetowym i potwierdzone w trakcie procesu składania zamówienia. Wszystkie ceny w sklepie internetowym podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT z wyłączeniem kosztów dostawy (które zostaną doliczone do ceny Produktów i wyszczególnione przed zaakceptowaniem Regulaminu).  Koszt dostawy wynosi dwadzieścia dziewięć złotych (29 PLN) za każdą dostawę. Aby zapewnić najszybszą możliwą obsługę, możliwe jest podzielenie zamówienia na kilka przesyłek. Usługa ta jest świadczona bezpłatnie. 
  2. Jeżeli opóźnienie w dostawie Produktów wynika z działania siły wyższej, skontaktujemy się z Klientem tak szybko, jak to możliwe, aby poinformować go o tym fakcie i podejmiemy niezbędne kroki w celu zminimalizowania skutków tego opóźnienia. W takiej sytuacji nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane działaniem siły wyższej, jednakże Klient może skontaktować się z nami celem rozwiązania umowy i otrzymania zwrotu pieniędzy za Produkty, które zostały opłacone, ale nie dostarczone. W tym celu należy napisać do nas wiadomość e-mail na adres gardenashop-pl@husqvarnagroup.com i poinformować nas o chęci anulowania zamówienia. Kontaktując się z nami, należy podać numer zamówienia i datę dostawy.
  3. Informacje na temat dostępnych metod płatności są wyświetlane w sklepie internetowym na początku procesu składania zamówienia oraz w momencie dokonywania płatności. Akceptujemy następujące metody płatności: Visa/Master oraz Paypal. Po złożeniu zamówienia karta Visa/Master lub konto Paypal zostaną obciążone i wykonany zostanie przelew bankowy. Wysyłka Produktów nastąpi po obciążeniu konta Visa/Master lub Paypal lub po otrzymaniu płatności (odpowiednio).
  4. Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego, Klient potwierdza, że podane w zamówieniu dane dotyczące płatności są ważne i prawidłowe oraz że jest on upoważniony do korzystania z wybranej metody płatności.
  5. Na prośbę Klienta, zostanie mu przesłana faktura na wskazany przez niego adres e-mail. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres gardenashop-pl@husqvarnagroup.com. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur i not kredytowych wyłącznie w formie elektronicznej.
  6. Odpowiedzialność za Produkt spoczywa na Kliencie od momentu dostarczenia go przez nas Klientowi lub przewoźnikowi wskazanemu przez Klienta lub od momentu odebrania go przez Klienta od naszego podwykonawcy (tj. partnera logistycznego).
  7. Klient staje się właścicielem Produktu z chwilą otrzymania przez nas pełnej płatności za Produkt.
 4. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
  1. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni.

Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie czternastu dni od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego z zamówionych produktów.

Aby móc skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować GARDENA Manufacturing GmbH, Hans-Lorenser-Str. 40, 89079 Ulm Niemcy, +420 554 790 346, gardenashop-pl@husqvarnagroup.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby okres odstąpienia od umowy był zachowany, wystarczy wysłać informację o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu na odstąpienie od umowy.

  1. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy GARDENA zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem wszelkich dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu dostawy innego niż oferowany przez nas tańszy standardowy sposób dostawy) bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym GARDENA została poinformowana o decyzji o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie wykonany przy użyciu takiej samej metody płatności, jakiej użyto w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inną metodę; niezależnie od powyższego, Klient nie poniesie żadnych kosztów z tytułu zwrotu środków. Zwrot kosztów może zostać odroczony do momentu otrzymania przez nas produktów lub przedstawienia przez Klienta dowodu wysyłki tychże, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Zwracane towary należy wysłać na adres

Centrum Serwisowe Gardena

Jesenická 146/28

793 26 Vrbno pod Pradědem

Republika Czeska

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie czternastu dni kalendarzowych od dnia poinformowania GARDENA o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin ten uznaje się za dotrzymany w przypadku zwrotu towarów przed upływem wspomnianych czternastu dni.  Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

 

PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(Prosimy o wypełnienie i odesłanie niniejszego formularza tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

Do wiadomości

GARDENA Manufacturing GmbH

Centrum Serwisowe Gardena

Jesenická 146/28

793 26 Vrbno pod Pradědem

Republika Czeska

Telefon: +420 554 790 346

E-mail: gardenashop-pl@husqvarnagroup.com

Niniejszym informuję/informujemy (*) o odstąpieniu przeze mnie/nas (*) od umowy sprzedaży towarów (*) /świadczenia usług (*) wymienionych poniżej:

 

Zamówionych w dniu (*) /odebranych w dniu (*):

 

Imię i nazwisko konsumenta/-ów:

 

Adres konsumenta/-ów:

 

Podpis konsumenta/-ów (tylko jeśli niniejszy formularz jest zgłaszany w wersji papierowej):

 

Data:

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 1. KONTROLA, INSTALACJA I UŻYTKOWANIE
  1. Za instalację i użytkowanie Produktów zakupionych w sklepie internetowym odpowiada Klient. Należy zawsze zapoznać się z informacjami umieszczonymi na opakowaniu Produktów oraz z instrukcją obsługi i instrukcją instalacji GARDENA.
  2. Części zamienne i akcesoria oznaczone ostrzeżeniem na stronie produktu i zakupione w sklepie internetowym należy zawsze instalować i używać zgodnie z instrukcją obsługi i instrukcją instalacji Produktu, w którym takie części zamienne/akcesoria mają być instalowane i używane.
 2. PRAWA KONSUMENTÓW I GWARANCJA PRODUCENTA
  1. Ustawowe prawa konsumentów

Dostarczane produkty są objęte ustawową gwarancją wynoszącą 24 miesiące.

  1. GWARANCJA PRODUCENTA

GARDENA udziela gwarancji producenta na wszystkie nowe oryginalne produkty GARDENA (z wyłączeniem części zamiennych). Prosimy o zapoznanie się z Warunkami gwarancji producenta [Warunki gwarancji]. Oprócz niniejszej gwarancji producenta konsumentowi przysługują ustawowe prawa w przypadku wystąpienia wady. Z praw tych można korzystać bezpłatnie i nie są one ograniczone gwarancją producenta.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STRATY LUB PONIESIONE SZKODY 

GARDENA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty o charakterze handlowym. Nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i prywatnego. W przypadku wykorzystywania Produktów do celów komercyjnych, biznesowych lub dalszej odsprzedaży, nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę zysków, utratę możliwości prowadzenia działalności, przestój w prowadzeniu działalności czy utratę możliwości biznesowych.

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

GARDENA zarządza przetwarzaniem danych osobowych w sklepie internetowym. Więcej informacji na temat tego przetwarzania zamieszczono w „Polityce prywatności”.

 1. ZWROTY; OBSŁUGA KLIENTA
  1. Aby zwrócić Produkt do GARDENA w celu jego naprawy, wymiany lub uzyskania zwrotu pieniędzy (zgodnie z Warunkami), należy skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1.3.
  2. W przypadku ogólnych pytań dotyczących użytkowania, konserwacji lub usług związanych z Produktem należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub informacjami dostępnymi w Sklepie internetowym.
 2. POSTANOWIENIA RÓŻNE
  1. GARDENA może okresowo przeprowadzać kampanie promocyjne, oferować promocje sprzedażowe lub inne korzyści („Promocje”) w ramach Produktów dostępnych w sklepie internetowym.  Ważność i zasady wszelkich Promocji zostaną określone w dodatkowych regulaminach i/lub dokumentach, do których Klient będzie miał dostęp. O ile nie określono inaczej we wspomnianych dodatkowych dokumentach, niniejsze Warunki będą regulowały sprzedaż Produktów zamówionych w ramach Promocji.
  2. Naszym zamiarem jest realizowanie niniejszych Warunków i zamówienia Klienta. Wnioski o wszelkie zmiany należy zgłaszać w formie pisemnej. Pomoże to uniknąć ewentualnych problemów w zakresie oczekiwań Klienta wobec GARDENA i odwrotnie.  Uznanie któregokolwiek z postanowień Warunków za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem w całości lub w części nie wpływa na ważność pozostałych postanowień oraz innych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków.

12.   PRAWO WŁAŚCIWE; ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Niniejsze Warunki podlegają prawu polskiemu, z zastrzeżeniem stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów krajowych państwa zwykłego pobytu Klienta.

Klient może podjąć kroki prawne dotyczące Produktów, kierując sprawę do jednego z sądów właściwych miejscowo zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego lub do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania Klienta w chwili zawarcia umowy lub wystąpienia zdarzenia wywołującego szkodę.

Komisja Europejska udostępnia platformę internetowego rozstrzygania sporów (OS), którą można znaleźć tutaj: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. GARDENA nie zamierza uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przez konsumenckie komisje arbitrażowe ani też nie jest do takiego uczestnictwa zobowiązana.