Gwarancja


• Firma Husqvarna udziela gwarancji na wszystkie produkty marki GARDENA na okres 2 lat (dotyczy Europy).
• Dla wszystkich maszyn i narzędzi z silnikiem elektrycznym (w tym pomp, z wyłączeniem robotów koszących) okres gwarancji wynosi 3 lata.
• Dla robotów koszących okres gwarancji wynosi 2 lata, przy czym dla produktów zarejestrowanych w okresie do 3 miesięcy od daty zakupu okres gwarancji zostaje wydłużony do 3 lat.
• Dla pomp, po zarejestrowaniu produktu w ciągu 3 miesięcy od zakupu, gwarancja zostaje wydłużona do 40 miesięcy.
• Dla węży ogrodowych okres gwarancji wynosi: linia Classic 12 lat, linia Flex 20 lat, linia HighFlex 25 lat, linia SuperFlex 30 lat
• Dla wszystkich narzędzi ogrodowych combisystem i sekatorów ręcznych (sekatorów ogrodowych, nożyc do gałęzi, nożyc do żywopłotów i nożyc do trawy) okres gwarancji wynosi 25 lat.

Powyższe okresy gwarancji obowiązują pod warunkiem, że produkty są wykorzystywane wyłącznie do celów prywatnych.

Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest przedstawienie oryginalnego paragonu z datą zakupu i oznaczeniem towaru, a także narzędzia dotkniętego wadą.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, w szczególności ostrzy, mocowań ostrzy, turbin, elementów oświetlenia, pasków klinowych i napędowych, wirników, filtrów powietrza, świec zapłonowych oraz uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, w szczególności nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi i konserwacji.

Gwarancję unieważnia również dokonanie przez klienta samodzielnej naprawy lub modyfikacji konstrukcji bądź zastosowanie części zamiennych innych niż oryginalne części GARDENA.

W przypadku gdy roszczenie gwarancyjne jest uzasadnione, GARDENA według swojego wyboru nieodpłatnie naprawi wadliwe narzędzie lub wymieni je na nowe. Nie dopuszcza się żadnych innych roszczeń wykraczających poza zakres niniejszej gwarancji.