Tutaj można znaleźć normy, rozporządzenia i deklaracje dotyczące produktów marki GARDENA.

GARDENA deklaracja zgodności CE

GARDENA smartSystem posiada deklarację zgodności CE. Zapewnia to, że produkty spełniają wymagania odpowiednich dyrektyw. Aby przeczytać więcej na ten temat, pobierz dokument „Deklaracja zgodności CE” dla każdego produktu z serii smartSystem w sekcji „Pliki do pobrania”.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych deklaracji CE, zapytaj o nie lokalnego przedstawiciela.

CE

Dźwięk i drgania

Poniżej znajduje się przegląd wartości dźwięku i drgań dla wszystkich produktów marki GARDENA.

Rozporządzenie REACH Unii Europejskiej

REACH („Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów”) to ramy regulacyjne Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów, które weszły w życie 1 czerwca 2007 r. z terminami wyznaczonymi do 2018 r.

Artykuł 33. Przekazywanie informacji o substancjach chemicznych w produktach.

GARDENA dostarcza następujących informacji odnośnie substancji o stężeniu przekraczającym 0,1% masy produktu określonych przez Europejską agencję chemikaliów w ramach kandydatury do Załącznika XIV agencji REACH (tzw. Lista kandydatów).    

Reach

Karty charakterystyki

Tutaj można znaleźć wszystkie dostępne karty charakterystyki dotyczące produktów marki GARDENA.

Przejdź do karty charakterystyki

Wykaz składników

Do wykazu

Tutaj można pobrać pliki

Dźwięk i drgania
No Image Available
Drgania
Rozporządzenie UE REACH
No Image Available
Deklaracja zgodnie z Artykułem 33 rozporządzenia REACH
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
smartSystem — router
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
smartSystem — sterownik nawadniania
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
smartSystem — czujnik
deklaracja zgodności CE
No Image Available
smart system - Pressure pump
Deklaracja zgodności CE
No Image Available
smart system - Wtyczka wielofunkcyjna
CE declaration
No Image Available
smart system - Irrigation control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Water Control
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Irrigation Valve 9V
CE declaration
No Image Available
Bluetooth - Control Unit 9V