Planteringsdags för prydnadsbuskar

Garden Life
Prydnadsbuskar är användbara på många sätt – som ett blickfång längs en trädgårdsgång, en dekoration på terrassen, en färgklick i en häck eller en alldeles egen häck. Det finns buskar i alla färger och former. Eftersom de har olika behov finns det en lämplig buske för nästan varje plats. Den bästa tiden för att plantera buskar är på hösten. Då har växterna tillräckligt lång tid på sig att slå rot och växa, och du behöver inte vattna dem lika ofta. Här får du veta vad du ska tänka på när du ska köpa och plantera prydnadsbuskar, och en liten överblick över vilka sorter som finns.

Olika sorters buskar ställer olika krav

Man brukar skilja mellan städsegröna och lövfällande prydnadsbuskar. Lövfällande buskar fäller sina blad på hösten medan städsegröna buskar behåller sin färg även på vintern. Buskar planteras ofta ensamma eftersom de tar stor plats, men de kan också planteras på rad som häckar. Det finns en lämplig buske för nästan varje plats. 

Det här bör du tänka på innan du köper buskar
Innan du börjar gräva bör du ta en titt på den önskade planteringsplatsen. Det är viktigt att kontrollera mängden sol, jordfuktigheten och vattengenomträngligheten. Utifrån de här kriterierna kan du jämföra olika busktypers behov och hitta en lämplig buske. Glöm inte att ta med buskens höjd och bredd i beräkningen, så att den säkert får tillräckligt med plats. Om platsen uppfyller dessa kriterier kan du nästan vara säker på att dina buskar kommer att växa och frodas.

Så planterar du prydnadsbuskar
Prydnadsbuskens rotklump måste vattnas innan du planterar den. Ta av krukan och sänk ned rotklumpen i en hink med vatten tills det slutar bubbla. Medan busken vattnas kan du gräva en grop som är dubbelt så stor som rotklumpen. Luckra upp jorden ordentligt för att skynda på rotsättningen. Du kan förbättra vattengenomträngligheten genom att blanda ner lite sand i marken. När busken är vattnad kan du ställa den bredvid gropen. Om rotklumpen är helt genomvuxen av rötter bör du skära igenom den horisontellt med en kniv. Då blir det lättare för busken att bilda nya rötter. Sätt därefter ner busken i gropen. Prydnadsbuskar måste planteras på samma djup som i krukan. Tryck till den omgivande jorden så att rötterna får direkt kontakt med marken. Du kan ge växten värdefull näring genom att kratta ner lite kompost eller barkmull i det översta jordlagret. Kogödsel håller ogräs borta.
Vattna busken ordentligt. Du kan gräva en liten vall runt busken med händerna för att hindra vattnet från att rinna bort. När du vattnar täpps också hål mellan den naturliga jorden och rotklumpen igen.

Större buskar kan skadas av stark vind. Om du vill hjälpa dem att hålla sig upprätta kan du slå ner en eller flera stödpålar för extra stabilitet.

Kort översikt över olika typer av prydnadsbuskar

 • Dvärgbuskar:
  Höjd: upp till 1 m
  Egenskaper: känsliga, små
  Användning: kantväxt
  Exempel: buxbom, ceanothus, äkta johannesört
 • Prydnadsbuskar: Höjd: upp till 2,5 m
  Egenskaper: gles vegetation, blommar i olika färger vid olika tillfällen
  Användning: blandade häckar, ensam buske
  Exempel: syren, hybridforsythia, gulbladig rosenspirea 
 • Stora buskar: 
  Höjd: upp till minst 3 m
  Egenskaper: kraftfullt utseende
  Användning: ensam buske, häck
  Exempel: stjärnmagnolia, magnolia liliiflora, rönn