A GARDENA sprinkler system in a garden

Säkerhet och bestämmelser

Här hittar du säkerhetsdatablad, standarder, certifikat, bestämmelser och deklarationer för GARDENAs produkter.

Kvalitet – Miljö – Energi

Vår integrerade kvalitets-, miljö- och energihantering uppfyller kraven i aktuella versioner av standard ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001.
Underhåll och utveckling utförs av ett vetenskapligt team i samarbete med ledningen. Vårt integrerade ledningssystem optimeras och verifieras kontinuerligt genom interna revisioner av alla anläggningar.
För att vi ska behålla våra certifieringar granskas kraven i standarden varje år i externa revisioner som utförs av en ackrediterad instans.
Vid val av våra leverantörer beaktas alla aspekter av dessa standarder och de utvärderas därefter i revisioner.

EU:s kemikalielagstiftning REACH

REACH ("Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier") är Europeiska unionens kemikalielagstiftning som trädde i kraft den 1 juni 2007, med stegvisa deadlines till 2018.

Artikel 33. Innehållsdeklaration av varor.

Gardena ger följande information om ämnen som fastställts av Europeiska kemikaliemyndigheten som kandidater för bilaga XIV till REACH (den så kallade kandidatlistan), i en koncentration över 0,1 viktprocent i produkterna.   

Till innehållsdekorationen navigate_next
En far och hans två unga döttrar arbetar i trädgården tillsammans

EU:s ekodesigndirektiv

Tillverkardeklaration om ekodesignförordning för elmotorer (EU) 2019/1781.

CE-logotyp

CE-märkning

GARDENAs produkter uppfyller alla tillämpliga krav och föreskrifter. CE-deklarationer finns alltid i bruksanvisningen.

GARDENA smart system överensstämmer med CE-deklarationen. Detta säkerställer att produkterna uppfyller kraven i direktiv som gäller för den. För att läsa mer om det, ladda ner dokumentet "CE-deklaration" för varje produkt här.

Om du behöver ytterligare CE-deklarationer, fråga din lokala representant.

picture_as_pdf

Trädgårdshandske 11500

CE-deklaration

picture_as_pdf

Trädgårdshandske 11501

CE-deklaration

picture_as_pdf

Trädgårdshandske 11502

CE-deklaration

picture_as_pdf

Planteringshandske 11510

CE-deklaration

picture_as_pdf

Planteringshandske 11512

CE-deklaration

picture_as_pdf

Planteringshandske 11513

CE-deklaration

picture_as_pdf

Redskapshandske 11520

CE-deklaration

picture_as_pdf

Redskapshandske 11521

CE-deklaration

picture_as_pdf

Redskapshandske 11522

CE-deklaration

picture_as_pdf

Buskhandske 11530

CE-deklaration

picture_as_pdf

Rosenhandske 11540

CE-deklaration

picture_as_pdf

Trädgårdshandske 201, 202, 203

CE-deklaration

picture_as_pdf

Redskapshandske 213, 214, 215

CE-deklaration

picture_as_pdf

Växt- och jordhandske 205, 206, 207, 208

CE-deklaration

picture_as_pdf

Bluetooth – Styrenhet 9V

CE-deklaration

picture_as_pdf

Trädgårdspumpar Bluetooth 9058, 9059

CE-deklaration

picture_as_pdf

Hydroforpumpar Bluetooth 9067, 9068

CE-deklaration

picture_as_pdf

smart Sensor 19040

CE-deklaration

picture_as_pdf

PowerRoll 18640, 18642, 18645, 18647

CE-deklaration

En ung kvinna som lyssnar på musik mellan sina inomhusväxter

Akustik och vibrationer

Här hittar du en sammanställning av vibrationsvärdena enligt EU-direktivet "Vibrationer" (2002/44/EG) för hand-armvibrationer samt miljöskadligt buller enligt EU-direktivet "Utomhusbuller" (2000/14/EG). Värdena kan hittas med produkten.

folder_zip

Säkerhetsinformation

Li-Ion-batterier

folder_zip

Sammanfattning av litiumbatteritest (UN 38.3.5)

Batteriapplikationer

picture_as_pdf

Sammanfattning av litiumbatteritest (UN 38.3.5)

Robotgräsklippare