En person som håller lite jord med en planta

Hållbarhet och engagemang

Att föra människor och natur närmare varandra

Vi känner alla av de konsekvenser som klimatförändringarna medför i vårt dagliga liv och inser att vårt beteende påverkar miljön. Hållbarhet står i centrum för vår strategi, helt enkelt för att trädgårdsskötsel handlar om naturen. Som det ledande trädgårdsvarumärket är det vårt ansvar att agera medvetet. Tillsammans med våra konsumenter, kunder och samhället måste vi höja ambitionerna och agera snabbare för att möta det hot som vår planet står inför. Vi kan bara lyckas tillsammans. Som ett företag inom Husqvarna-koncernen är Gardena involverat i det koncernövergripande hållbarhetsprogrammet "Sustainovate", vars beteckning kombinerar begreppen "hållbarhet" och "innovation". Det strategiska tillvägagångssättet för detta program är att främja innovationer som för människor och natur närmare varandra.

SDGs

FN:s mål för hållbar utveckling

Genom vårt engagemang stöder vi ett brett spektrum av FN:s hållbara utvecklingsmål (SDG), som visar en 17-punktsplan för att bekämpa extrem fattigdom, bekämpa ojämlikhet och orättvisa fram till 2030. För att nå dessa globala mål krävs betydande insatser på alla nivåer i samhället, inte minst inom näringslivet som har en avgörande roll att spela som förändringsaktör. På Husqvarna Group ligger våra största bidrag till målen i att minska verksamhetens negativa påverkan, bidra till positiv förändring längs värdekedjan och engagera oss i samhället i stort.

Vårt engagemang för en bättre framtid

04_01_Globalcompact

The Global Compact

The Global Compact är en uppmaning till företag att anpassa sin verksamhet och sina strategier till universella principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption, och att vidta åtgärder som främjar samhälleliga mål, såsom målen för hållbar utveckling.

04_02_Sciencebasedtargets

Science-Based Targets

Initiativet stödjer företag i att definiera sina egna vetenskapligt baserade mål för utsläppsminskningar i enlighet med Parisavtalet.

04_03_BusinessA

Business Ambition 1.5 °C

Business Ambition 1.5 °C är ett initiativ från The Global Compact. Initiativet uppmanar företagen att göra sin del för att begränsa den globala temperaturökningen till 1.5 °C, vilket i sin tur kräver att de sätter vetenskapsbaserade utsläppsmål.

04_04_CDP

Carbon Disclosure Project

CDP är en ideell organisation som driver ett globalt informationssystem för investerare, företag, städer, stater och regioner för att hantera deras miljöpåverkan. Systemet har varit i drift i över 20 år.

04_05_CLC

Climate Leadership Coalition

Climate Leadership Coalition är ett ideellt klimatnätverk i Europa. Medlemmarna strävar efter att vara bland ledarna inom sina respektive områden när det gäller ambitioner för begränsning av klimatförändringar. Det stöder klimatledare genom att dela bästa praxis, politiska tillvägagångssätt och strategier och genom att delta i regional och global policyutveckling.

Sustainovate 2025

Sustainovate – vårt hållbarhetsprogram

Detta är Sustainovate  – vår plan för att leda vår bransch i övergången till en resurssmart ekonomi. Genom Sustainovate utmanar vi oss själva och inspirerar andra att transformera och är banbrytande lösningar för stegvis förändringseffektivitet och smartare resursanvändning.

Sustainovate fångar tre möjligheter till förändring – koldioxid, cirkulär och människor – och tre mål fram till 2025 som driver vårt sätt att göra affärer. De ger oss möjligheter att stödja övergången till en energimix med låga koldioxidutsläpp, att bana väg för sätt att leverera stort värde till kunder genom lösningar för cirkulär ekonomi och att inspirera och engagera fler människor att skala vår positiva påverkan.

06_01_Carbon

Driva på övergången till koldioxidsnåla lösningar

Koldioxidminskning i vår verksamhet och utanför, begränsar den globala temperaturökningen till 1.5 °C i enlighet med Parisavtalet – det globala ramverket för klimatpolitiken.

06_02_Circular

Nytänkande för en resurssmart kundupplevelse

Vi implementera principer för en cirkulär ekonomi i vår organisation genom att återanvända material, minska avfall och öka återvinningsbarheten för produkter och produktförpackningar, samtidigt som vi möjliggör effektiv användning av vatten.

06_03_People

Inspirera till handlingar som gör skillnad

Vårt tillvägagångssätt är förankrat i att ta fram passionen, drivkraften och kreativiteten hos våra kunder och team. Vi skalar ner vår påverkan genom att inspirera våra kunder att välja det mest hållbara valet.