A forest with single sun rays

FSC®-certifiering

FSC® står för Forest Stewardship Council® och grundades som en ideell organisation för att främja ansvarsfull förvaltning av skogar. FSC-systemet säkerställer användningen av trä som kommer från skogar tar hänsyn till nuvarande och kommande generationers sociala, ekonomiska och ekologiska behov.

År 2022 är cirka 200 000 000 hektar skog FSC-certifierad och det finns cirka 50 000 certifikat över hela världen.

Certifieringsprocessen sker längs hela produktkedjan och bekräftar att materialet är FSC-certifierat längs hela leveranskedjan. FSC-logotypen identifierar trä och papper som kommer från hållbart förvaltade skogar.

FSC-logotyp

GARDENA är FSC-certifierat sedan 2005 och bidrar till att uppfylla de sociala och miljömässiga standarderna i FSC-certifieringssystemet. GARDENA använder endast 100% FSC-certifierat trä i produkterna.

Varför köpa FSC®-certifierade produkter

Trä är ett förnybart, återvinningsbart och hållbart material. Vi har ett ansvar att påverka anskaffning och förädling av trä på ett positivt sätt. Genom att köpa FSC®-certifierade produkter bidrar du till ansvarsfulla inköp av trä. Du stöder också resursbevarande upphandling av trä och underhåll av skogsekosystemet.

Du bidrar till att skydda hotade skogar och stödjer att inget olagligt avverkat trä förädlas i de produkter du använder.

Några av de FSC®-certifierade produkterna kan du se på bilderna. För fler FSC-certifierade produkter, sök efter FSC® på GARDENAs webbsida.

Certifikat

picture_as_pdf

FSC certifikat

The GARDENA EcoLine

HZ-823540

GARDENA NatureLine