the right cutting height for your lawn
Realise your gardening dreams

Rätt klipphöjd

Rätt klipphöjd beror på om det är en parad- eller nyttogräsmatta. Eftersom de flesta gräsmattorna används till lek, solning, grillning och annat är det i regel bäst att låta grässtråna vara mellan tre och fem centimeter långa. Man ska också tänka på att alltid ha knivarna välslipade, så att gräset kapas rakt av och inte slits sönder. Dessutom bör gräsmattan endast klippas när den har torkat upp.

Om din gräsmatta är rent dekorativ kan den hållas lite kortare. I allmänhet skadas dock gräsplantorna av att klippas för kort. Därför bör klipphöjden sättas till minst tre centimeter.
I allmänhet bör du klippa så regelbundet som möjligt. En frekvent mulchskärning är idealisk, där det kortklippta gräset förblir på gräsmattan och därmed fungerar som naturligt gödningsmedel. I den normala tillväxtfasen på våren rekommenderas en klippning per vecka, om mulching eventuellt ännu oftare. Under torrare perioder, när gräset växer mindre, kan klippningen minskas.
 

the right cutting height

Växer inte din gräsmatta bra? Ett flertal faktorer kan ligga bakom det. Det är inte bara en för kort klipphöjd utan även en för hög klipphöjd som hämmar gräsmattans tillväxt. Om gräsplantorna alltid klipps för lite, dvs. om gräsmattan snarare är för lång, bildar gräset inte tillräckligt många sidoskott. Därigenom kan gräsmattan bilda tomma fläckar där det finns plats för ogräs och mossa.