The right harvest cut with the GARDENA AssistCut
Realise your gardening dreams

Rätt beskärning för en bra skörd

Vinterbeskärning stimulerar tillväxt och är avgörande för trädets blivande form, även när det gäller unga träd mellan 6 och 8 år. De bästa månaderna för vinterbeskärning är januari och februari. Under den här tiden vilar fruktträden och det är dessutom lättare att identifiera kronans struktur, eftersom träden inte har några blad.

Trädfällning

Innan du sätter igång kan det vara klokt att ta en närmare titt på trädet så att du inte gör några allvarliga misstag när du beskär det. Det är allra bäst att beskära en torr vinterdag när temperaturen ligger över –5 °C. Det finns en del fallgropar att se upp för, så här får du några viktiga råd:

  • Ta först bort tjockare grenar som växer inåt, nedåt eller rakt upp, och ta bort dött lövverk.

  • Alla grenar som växer rakt upp bör tas bort vid förgreningen för att främja tillväxt och blomning. Detta förstärker större horisontella grenar och grenar som växer utåt, för de bästa fruktgrenarna växer där. 

  • Fruktskott som redan har blomknoppar på vintern ska skäras ned till ungefär två tredjedelar. Detta hindrar grenarna från att bli för långa och förhindrar att de bryts av på grund av fruktens tyngd.

  • Finjustera genom att beskära alla tunna grenar som växer rakt uppåt eller rakt nedåt.

  • Använd alltid vassa redskap när du beskär träden. Grensaxar, toppsaxar och busksaxar från GARDENA ger exakta och jämna snitt, även uppe i trädkronan.

Klippa träd för att ge en bra skörd

Vinterbeskärning ger inte bara en bättre skörd – det skyddar dessutom fruktträden mot skorv och andra sjukdomar. Den här typen av svampsjukdomar sprids ostört i spretiga grenar som inte har beskurits. Problem med svampangrepp och ruttna grenar kan också uppstå om träden har beskurits på fel sätt. Olika metoder för sjukdomsbekämpning är lämpliga även på vintern. Du kan till exempel använda en stålborste för att ta bort lösa barkdelar från stammen, eftersom det är där de flesta skadedjur håller till. 

Eftersom vinterbeskärning kan kännas som en tuff utmaning är det många trädgårdsägare som hoppar över det. Men om du vill ha en fin skörd på hösten är det bäst att bita i det sura äpplet – och glöm inte att övning ger färdighet.