Plantera städsegröna växter

Garden Life
Barrväxter och städsegröna växter gör att trädgården behåller sina färgglada toner hela året. Sådana växter lämpar sig utmärkt som häckväxter eftersom löven sitter kvar på växten året runt. Växten fäller inte de gamla löven förrän efter sommarmånaderna, då de unga löven har utvecklats fullt ut. Våra breddgrader erbjuder emellertid inte optimala växtförhållanden för alla städsegröna växter. Detta gäller i synnerhet då vintervädret är så pass kallt att det kan skada växterna. Om du tänker plantera exotiska växter som städsegrön magnolia, photinia eller lagerhäck, ska du se till att hitta en växtplats som även lämpar sig för andra växter, de städsegröna lövträden och barrträden ska också trivas här.

Plantera träden

När du planterar städsegröna träd, ska du gräva ett planteringshål som är nästan dubbelt så stort som trädets rotklump. Det är viktigt att jorden i planteringshålet är ordentligt uppluckrad så att det inte samlas stora mängder vatten runt trädets rötter. För barrträd i planteringskärl där rotklumpen inte är omlindad med nät gäller följande: Innan du planterar ut trädet i trädgården, måste rotklumpen blötläggas i kallt vattenbad i ungefär tio minuter. När rotklumpen inte ger ifrån sig fler luftbubblor kan du ta upp den ur vattnet, då detta innebär att den har sugit åt sig ordentligt med vatten. När planteringshålet är klart och rotklumpen har sugit åt sig vatten, kan du försiktigt ta bort växten ur planteringskärlet och placera det i hålet. Rotklumpen formar sig ofta efter kärlet, och då kan rötterna klippas ner ungefär 1 cm djupt. Klipp rötterna med en vass trädgårdskniv på tre eller fyra ställen från ovankanten av rotklumpen och nedåt. Detta gör det lättare för växten att bilda nya rötter. Fyll sedan på med jord och trampa försiktigt runt rötterna. Efter planteringen följer tillväxtperioden som varar ungefär tre månader, längre om det är varmt under sommaren. Under denna period är det särskilt viktigt att vattna växten tillräckligt, så att rötterna kan utvecklas ordentligt på den nya växtplatsen. Anpassa mängden vatten till väderförhållandena.

Välj korrekt växtplats

De underbara blommorna på den städsegröna kungsmagnolian är en fröjd för ögat i alla trädgårdar. Det är dock viktigt att växten skyddas tillräckligt under vintermånaderna. Photinia och lagerhäck är andra exempel på städsegröna växter som förgyller trädgården året runt. För att de ska kunna utveckla all sin prakt, måste du gödsla jorden så att de får tillräckligt med näringsämnen. Städsegröna växter trivs i vattengenomtränglig och mullrik jord eftersom de då får lämpliga förutsättningar för att växa ordenligt. Det är även viktigt att växterna står på en solig plats som ligger i lä. När marken fryser till under vintern kan emellertid solen göra att växterna torkar ut. Risken är särskilt stor för växter i kruka. Städsegröna växter i kruka ska därför även vattnas under vintern om det inte är frost. Om de är planterade i marken ska de vattnas lite extra sent på hösten så att de kan ”ladda upp” innan vintern anländer. Under ogynnsamma väderförhållanden kan växterna täckas över med fiberduk för att skydda dem mot väder och vind. Stammarna på de frostkänsliga städsegröna magnoliorna kan även målas med kalk som skydd mot frostsprickor.

Foto: © s_derevianko - Fotolia.com