Grass-E-030

Klipp gräset på rätt sätt

Trädgårdsliv
Angående klipptekniken: Lite och ofta är bättre än allt på en gång.
Byt riktning och mönster varje gång du klipper, så att grässtråna inte trycks ner åt samma håll varje gång. Tumregeln är att klippa ner stråna ungefär halvvägs eller till en tredjedels höjd, d.v.s. till en höjd på cirka 5 centimeter.
Grass-E-056