EM-Obst-006-20cm.eps

Förvara äpplen

Garden Life
Det finns ingen anledning att lägga en massa pengar på att köpa äpplen på vintern om du vet hur du ska lagra dina egna äpplen på bästa sätt. Under de rätta förhållandena kan äpplen lagras under en lång tid på vintern.
• Det är viktigt att lagra äpplen på en kall, mörk plats med ordentlig luftfuktighet. En ventilerad källare är en lämplig plats. Om luftfuktigheten inte räcker till kan du öka den genom att ställa in vattenbehållare där du lagrar äpplena. 

• Alla sorters äpplen är inte lämpliga att lagra. Topaz, Friherre von Berlepsch, Röd Boskoop och Pilot är några sorter som kan lagras. 

• Frukten bör lagras på frukthyllor eller i platta lådor. Lådorna kan fyllas med spån eller wellpapp. Om lådorna är högre rekommenderar vi att du lägger wellpapp mellan de olika lagren för att undvika skador på frukten. 

• Lagra enbart frisk frukt utan skador. Frukt som har mask, är övermogen eller har fel storlek kan inte lagras länge och bör sorteras bort redan vid skörden. Äpplen utan stjälk bör ätas tidigt eftersom de kan ruttna fort. 

• Titta till ditt fruktlager någon gång i veckan och ta bort alla ruttna äpplen. Rutten kärnfrukt kan nämligen ”smitta” annan frukt. Detta beror på etylengas, en färglös gas som gör att de andra äpplena mognar snabbare och i vissa fall förstörs. Därför ska äpplen inte heller lagras med andra frukter eller grönsaker. 

• För att förhindra att äpplena torkar ut kan du täcka lådorna med perforerad plast. Du kan även lagra äpplena i perforerade plastpåsar eftersom det hindrar etylengasen från att sprida sig. Oavsett hur frukten lagras bör den tittas till regelbundet så att eventuella ruttna äpplen kan tas bort så fort som möjligt.

Om du följer de här råden kommer du att kunna äta saftiga äpplen från din egen trädgård hela vintern.