plant in hand op aarde

Duurzaamheid & Betrokkenheid

Mensen en natuur dichter bij elkaar brengen

We voelen allemaal de gevolgen van klimaatverandering in ons dagelijks leven en beseffen dat ons gedrag invloed heeft op het milieu. Duurzaamheid staat centraal in onze strategie, simpelweg omdat tuinieren alles met de natuur te maken heeft. Als toonaangevend tuinmerk is het onze verantwoordelijkheid om bewust te handelen. Als bedrijf binnen de Husqvarna Group is GARDENA betrokken bij het groepsbrede duurzaamheidsprogramma 'Sustainovate', dat als strategische benadering gericht is op innovaties die mens en natuur dichter bij elkaar brengen.

Quote Pär Äström
SDGs

Op één lijn met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

Door onze betrokkenheid ondersteunen we een groot aantal van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, die een 17-puntenplan laten zien voor het beëindigen van extreme armoede, het bestrijden van ongelijkheid en onrechtvaardigheid en het beschermen van de planeet tot 2030. Het bereiken van deze mondiale doelen vereist aanzienlijke inspanningen op alle niveaus van de samenleving, niet in de laatste plaats bij het bedrijfsleven, dat een cruciale rol speelt als 'change agent'. Bij Husqvarna Group ligt onze grootste bijdrage aan de doelen in het verminderen van de negatieve gevolgen van onze activiteiten, het bijdragen aan positieve verandering in de waardeketen en onze betrokkenheid bij de maatschappij in het algemeen.

Onze inzet voor een betere toekomst

04_01_Globalcompact

VN Global Compact

Het Global Compact van de Verenigde Naties is een oproep aan bedrijven om hun activiteiten en strategieën af te stemmen op universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie, en om acties te ondernemen die maatschappelijke doelen bevorderen, zoals de Sustainable Development Goals.

04_02_Sciencebasedtargets

Op wetenschap gebaseerde doelen

Het Science Based Targets-initiatief helpt bedrijven doelen te stellen die in lijn zijn met de klimaatwetenschap. Deze doelen zijn bedoeld om bedrijven een duidelijk pad te bieden naar het verminderen van hun uitstoot in lijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs.

04_03_BusinessA

Bedrijfsambitie 1,5°C

De Business Ambition 1,5°C is een initiatief van het VN Global Compact. Het initiatief roept bedrijven op om hun steentje bij te dragen aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C, waarvoor ze op hun beurt wetenschappelijk onderbouwde emissiedoelstellingen moeten vaststellen.

04_04_CDP

Project openbaarmaking koolstof

Carbon Disclosure Project (CDP) is een non-profitorganisatie die een wereldwijd openbaarmakingssysteem beheert voor investeerders, bedrijven, steden, staten en regio's om hun milieueffecten te beheren. Het systeem bestaat al meer dan 20 jaar.

04_05_CLC

Coalitie voor klimaatleiderschap

De Climate Leadership Coalition is een non-profit klimaatnetwerk van bedrijven in Europa. De leden streven ernaar om tot de leiders in hun vakgebied te behoren als het gaat om de ambitie om de klimaatverandering te beperken. Het ondersteunt klimaatleiders door het delen van beste praktijken, beleidsbenaderingen en strategieën en door deel te nemen aan regionale en mondiale beleidsontwikkeling.

Sustainovate 2025

Sustainovate - ons duurzaamheidsprogramma

Dit is Sustainovate - ons plan om onze industrie te leiden in de overgang naar een grondstof-intelligente economie. Met Sustainovate dagen we onszelf uit en inspireren we anderen om te transformeren en pionieren we met oplossingen voor stapsgewijze efficiëntie en slimmer gebruik van hulpbronnen.

Sustainovate omvat drie mogelijkheden voor verandering - koolstof, circulair en mensen - en drie doelstellingen tot 2025 die de manier waarop we zaken doen bepalen. Ze bieden ons kansen om de overgang naar een koolstofarme energiemix te ondersteunen, om te pionieren met manieren om klanten grote waarde te bieden door middel van oplossingen voor de circulaire economie, en om onze klanten en medewerkers te inspireren en te betrekken bij het vergroten van onze positieve invloed.

06_01_Carbon

De overgang naar koolstofarme oplossingen stimuleren

Koolstofreductie in onze activiteiten en daarbuiten, waarbij we ons steentje bijdragen aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs - het wereldwijde raamwerk voor klimaatbeleid.

06_02_Circular

Heroverwegen en herontwerpen voor een grondstof-intelligente klantervaring

De principes van een circulaire economie in onze organisatie implementeren door materialen te hergebruiken, afval te verminderen en de recycleerbaarheid van producten en productverpakkingen te vergroten, en tegelijkertijd een efficiënt gebruik van water mogelijk te maken.

06_03_People

Inspirerende acties die een blijvend verschil maken

Onze aanpak is gebaseerd op het naar boven halen van de passie, gedrevenheid en creativiteit van onze klanten en teams. We vergroten onze impact door onze klanten te inspireren voor de meest duurzame keuze te gaan en hun verbeelding te prikkelen over het verschil dat zij kunnen maken.