01_windmills-Adobestock
01_Carbon-Badge

Koolstof

02_carbon-target

Onze doelstelling voor 2025

Wij erkennen hoe belangrijk onmiddellijke klimaatactie is. Bij Husqvarna Group streven we ernaar om de absolute koolstofvoetafdruk van onze waardeketen al in 2025 met 35% te verminderen ten opzichte van 2015. Dit doel is goedgekeurd door het initiatief voor Sustainable Development Goals (SDGs) en ondersteunt het scenario van 1,5°C opwarming van de aarde.

Dit betekent:

 • Absoluut doel: onze uitstoot met 35% verminderen, ongeacht de bedrijfsgroei.
 • Geen koolstofcompensatie: we houden geen rekening met koolstofcompensatie in de rapportage over de doelstelling. Het doel wordt bereikt door onze eigen reductieactiviteiten in de waardeketen.

De Husqvana Group heeft zich ook gecommitteerd aan netto nul emissies uiterlijk in 2050.

Wij dragen ons steentje bij om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C in overeenstemming met het Akkoord van Parijs

CO2 verminderen in de hele waardeketen

Onze doelstelling voor 2025 weerspiegelt de totale vermindering van CO2-uitstoot in de hele waardeketen, van leveranciers en activiteiten tot transport en productgebruik. Onze doelstelling heeft dus niet alleen betrekking op Scope 1- en Scope 2-emissies, maar ook op Scope 3-emissies, zoals gedefinieerd door het Protocol voor broeikasgassen.

03_scope-infographic-desktop

Voertuigen, machines, energie gebruikt in ketels/kachels
Scope 1-emissies zijn directe emissies uit bronnen die eigendom zijn van of beheerd worden door het bedrijf. We meten de emissies van onze voertuigen, machines en energie die wordt gebruikt in ketels/kachels.

Ingekochte elektriciteit en stadsverwarming
Scope 2-emissies zijn emissies door de opwekking van gekochte elektriciteit, stoom, warmte of koeling. Door de aard van onze activiteiten hebben onze Scope 2-emissies alleen betrekking op ingekochte elektriciteit en stadsverwarming.

Leveranciers, transport en productgebruik
Scope 3-emissies zijn emissies waar een bedrijf geen controle over heeft, maar indirect verantwoordelijk voor is, op- en neerwaarts in de waardeketen, zoals emissies van ingekochte goederen en diensten, transport, woon-werkverkeer van werknemers, enz. We meten de uitstoot van onze leveranciers, transport en productgebruik.

04_emissions-infographic

CO2-uitstoot in de waardeketen

 • Volgens de CO2-voetafdruk van de Groep vindt onze grootste impact plaats tijdens het gebruik van onze producten.
 • Voor productgebruik wordt de CO2-uitstoot berekend over de verwachte levensduur van de producten.
 • Voor leveranciers worden de Scope 1- en Scope 2-emissiegegevens ontleend aan de informatie over de toeleveringsketen van het CDP. In gevallen waarin leveranciers hun CO2-uitstoot niet rapporteren, wordt deze geëxtrapoleerd op basis van CDP-gegevens.
 • In transport nemen we alle transport op waarvoor de Groep betaalt - waardoor we de grootste CO2-impact hebben - en waarvoor we toegang hebben tot gegevens. Dit omvat alle lucht- en zeevracht en een deel van het weg- en spoorvervoer.
05_sciencebasedtarget

Onze doelstelling is wetenschappelijk onderbouwd

Onze doelstelling is gevalideerd door het Science-Based Target-initiatief (SBTi), een belangrijke norm voor CO2-beheer door bedrijven en is in lijn met de maatschappelijke ambitie om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C.

06_CDP

Onze toeleveringsketen is betrokken

Husqvarna Group is opnieuw erkend als een 'Supplier Engagement Leader' door het CDP in 2022, voor onze inspanningen om leveranciers te betrekken bij onze klimaatactie.

Wat we tot nu toe hebben bereikt

Emissies worden samengevoegd op groepsniveau en de voortgang wordt elk kwartaal gerapporteerd aan het management van de groep en aan externe partijen.

emissions-manufacturing

Onze prestaties: scope 1 & 2

 • Husqvarna Group heeft de CO2-uitstoot van haar activiteiten tussen 2015 en 2022 met 75% verminderd, ondanks een omzetstijging van 49%.

 • De emissiereducties worden gerealiseerd door efficiëntere productie, het rijden met elektrische voertuigen en door het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

solar-roof

100% groene stroom

Sinds 2021 is 100% van de elektriciteit die wordt ingekocht in alle Gardena-vestigingen afkomstig van hernieuwbare bronnen. In 2023 zijn de recent overgenomen Orbit-vestigingen ook overgeschakeld op de aankoop van 100% groene elektriciteit.

GA860-0309

Bronwatergebruik

Sinds 2004 gebruiken we bronwater uit onze lokale bron voor verschillende koelprocessen op de productielocatie in Niederstotzingen, in een lokale gesloten kringloop. De jaarlijkse hoeveelheid gebruikt bronwater is ongeveer 60.000 m³. Hierdoor kunnen we het gebruik van koelmiddel in het algemeen vermijden. Verder wordt er ongeveer 300.000 kWh elektriciteit per jaar bespaard in vergelijking met een gewone koelmachine - die nodig zou zijn zonder het gebruik van bronwater.
Momenteel wordt onderzocht of het ook voor de verwarming van gebouwen kan worden gebruikt.

08_03_recoveringheat

Warmte terugwinnen uit eigen activiteiten

De productielocaties van GARDENA winnen de warmte terug die bij hun eigen activiteiten vrijkomt. Fabrieken in Heuchlingen-Duitsland en Vrbno-Tsjechië hergebruiken warmte van compressoren en koelapparaten. Onze Trinec-fabriek in Tsjechië heeft een rookgaswarmtewisselaar geïnstalleerd die restenergie van de oven gebruikt en naar een toepassing voert voor het ontvetten van metalen. Deze initiatieven leveren een jaarlijkse besparing op van ongeveer 1.800 MWh energie of 230 ton CO2-uitstoot, afhankelijk van de productieactiviteiten.

co2-emissions-product-use

Onze prestaties: scope 3

 • Het is niet genoeg om de uitstoot van onze eigen activiteiten aan te pakken. Onze belangrijkste emissiebron is het gebruik van onze producten.

 • Husqvarna Group wil de industrie leiden in koolstofarme oplossingen en ontwikkelt daarom een systematisch pad voor elektrificatie om dit doel te bereiken. CO2-uitstoot door productgebruik is tussen 2015 en 2022 met 31% verminderd.

transport-suppliers-infographic
 • Aangezien we geen directe invloed hebben op de acties van onze leveranciers, is dit ook het moeilijkste te meten deel van onze doelstelling. We vragen leveranciers om hun CO2-uitstoot te meten en te rapporteren aan het CDP, acties te identificeren om de uitstoot te verminderen en reductiedoelen te stellen. De CO2-uitstoot van leveranciers is tussen 2015 en 2022 met 34% verminderd.

 • De CO2-uitstoot door transport is tussen 2015 en 2022 met 10% verminderd. We werken aan de verdere optimalisatie van ons transportnetwerk, introduceren slimmere verpakkingen voor een efficiënter transportvolume en een betere planning van vraag en aanbod.

Afstappen van producten op fossiele brandstoffen

Het uitfaseren van al het GARDENA gereedschap op fossiele brandstoffen als strategische beslissing heeft een grote invloed gehad op onze emissiereducties. De uitfasering zal in 2023 volledig zijn afgerond, zodat we ons volledig kunnen richten op elektrisch aangedreven tuingereedschap.

 

Bekijk onze accuproducten navigate_next

Wat we doen in andere pijlers van ons SUSTAINOVATE programma

13_Circular

Heroverwegen en herontwerpen voor een grondstofslimme klantervaring

We implementeren de principes van een circulaire economie in onze organisatie door materialen te hergebruiken, afval te verminderen en de recyclebaarheid van producten en productverpakkingen te vergroten, terwijl we ook een efficiënt gebruik van water mogelijk maken.

13_People

Inspireer acties die een blijvend verschil maken

Onze aanpak is gebaseerd op het naar boven halen van de passie, gedrevenheid en creativiteit van onze klanten en teams. We vergroten onze impact door onze klanten te inspireren om te kiezen voor de meest duurzame keuze en hun verbeelding te prikkelen over het verschil dat zij kunnen maken.