Skötsel av stora krukväxter i vinterförvaring

Garden Life
När solen skiner ökar risken för skadedjursangrepp på krukväxterna. Här kommer några tips för en vinterlig växtskötsel.
Från början av februari måste du vara extra uppmärksam på ett möjligt angrepp från skadedjur på de krukväxter du ställt undan för vinterförvaring. För solens starkare strålar lockar fram allt fler bladlöss, samt senare även sköldlöss, ullöss och spindelkvalster.

Första tecknet på att det handlar om bladlöss och sköldlöss är det så kallade honungsdagget, ett klibbigt sekret. Är ett spindelkvalster i farten så upptäcker man lite senare fin spindelväv i växternas bladveck. Ullöss ser ut som vita små flingor på växterna.Tripsar sitter som små tvärrandiga miniinsekter på bladens undersida, på samma sätt som spindelkvalster. Och mjöllöss kanske seglar upp som “vita flygare“ så snart de känner att en planta vibrerar genom att någon vidrör eller flyttar på den. Bekämpa alla dessa skadeinsekter med ett miljövänligt växtskyddsmedel från din fackhandel.

Se även till att plantan i krukan inte torkar ut. Den ska visseligen vattnas sparsamt under sin vinterförvaring, endast så lite att den inte torkar ut, men speciellt vad gäller vintergröna växter kan behovet av vatten öka avsevärt redan från och med februari.

Var även uppmärksam på att utrymmet där växten förvaras inte värms upp alltför mycket genom det ökade solljuset, eftersom detta skulle kunna provocera den vintervilande växten att börja skjuta skott i förtid. Täck eventuellt för fönstren vissa tider eller vädra rummet, men se till att det är frostfritt.
Vid månadens slut kan du redan börja med omplantering av dina växter.

Tips: Tänk på att inte använda växtskyddsmedel med så kallat systemisk effekt för krukväxter som du senare tänker förtära – kryddgrönt eller frukter som citron, fikon o.dyl. Dessa medel sticks in nere vid roten (t.ex. stavar) och fördelar sig som insektsgift i hela växten.