En hälsokur för rabatterna: gröngödsling

Garden Life
Har du blomsterrabatter, gräsytor eller några andra områden i din trädgård som står dig upp till halsen? Skulle du vilja plantera om de här ytorna och väcka nytt liv i trädgården? På hösten kan du börja plantera nya växter, men nu är det dags att låta rabatterna återhämta sig. Rensa upp i rabatterna och ge dem lite tid att ta igen sig efter sommaren, så kommer du att ha bra jord när det är dags att odla igen.
Du kanske undrar vad du ska göra med de här tomma ytorna innan hösten kommer. Vi rekommenderar gröngödsling. Du kan köpa ett paket med gröngödsling i de flesta trädgårdsbutiker. Gröngödsling består av olika frön med den gemensamma egenskapen att de sprider ut sig snabbt. Några exempel på vanliga gröngödslingsväxter är rödklöver, blålupin och havre.
När du gröngödslar ger du rabatterna en härlig organisk gödningskur. Dessutom förvandlar du snabbt rabatterna till en vacker grön eller färgglad matta av växter.

Fördelarna med gröngödsling är många. Tomma ytor blir gröna och jorden luckras upp, vilket i sin tur motverkar kompaktering. Resterna av de gamla växterna bildar humus, som berikas av gröngödslingen och blir en viktig näringskälla i rabatterna. Dessutom förbättras jordens vattenhållningsförmåga så att växtförhållandena förbättras inför nästa planteringssäsong. Ovälkommet ogräs är något som de flesta hobbyodlare har tampats med. Gröngödslingsväxter hjälper dock till att hålla ogräset borta. De kan till och med bekämpa skadedjur och sjukdomar i jorden. Gröngödsling minskar dessutom risken för att jorden torkar ut och förebygger jorderosion.

Gröngödslingsfrön kan sås när som helst under vegetationsperioden. Rekommendationen är dock att man gör det i augusti. Först måste du ta bort de gamla växterna. Strö därefter ut fröna och håll rabatterna fuktiga i början.
När växterna har blommat över, men innan de bildar frön, ska du ta bort de delar som växer över jorden och blanda ner dem i rabatterna. Efter den här behandlingen kan du börja fundera på vad du skulle vilja odla nästa planteringssäsong.