Lista kontrolna prac ogrodowych jesienią

Garden Life
Nastała jesień. Wieczory zapadają coraz wcześniej i stają się coraz chłodniejsze. Szybko nadchodzi zima. Czego więc mogą spodziewać się właściciele ogrodów jesienią? Oczywiście przygotowań do zimy!

Sadzenie cebulek

Jesienią można także sadzić cebulki, aby w odpowiednim czasie wiosną ich kwiaty wykiełkowały z ziemi i cieszyły wzrok paletą barw. Niezwykle ważne jest wybranie odpowiedniego miejsca, aby kwiaty zwiastujące nadejście wiosny mogły się rozwijać i kwitnąć. Większość z nich wiosną lubi świeżą, wilgotną glebę, natomiast latem, w okresie ich spoczynku, gleba może być sucha i porowata. Cebulki należy sadzić w ziemi na głębokości dwa lub trzy razy większej niż ich wysokość. Wykonywanie odpowiednio dużych i głębokich dołków ułatwia sadzarka do cebul kwiatowych GARDENA. Po zrobieniu dołków należy umieścić cebulki w ziemi wierzchołkami do góry, zasypać je ziemią z sadzarki i przyklepać.

08900-20-L-005-15cm

Przycinanie bylin i krzewów

Gdy krzewy żółkną, pochylają łodygi do ziemi lub zaczynają wytwarzać nasiona, pora je przyciąć. Dzieje się tak dlatego, że rośliny wyciągają teraz swoje soki z powrotem do korzeni. Jeśli nie zostaną przycięte, mogą zbutwieć.

Krzewy można przycinać do około jednej czwartej ich rozmiaru. Jednak zależy to od gatunku krzewu. Więcej informacji zazwyczaj można znaleźć na etykietach dołączanych do roślin lub uzyskać w lokalnym centrum ogrodniczym.

Cięcie żywopłotów

Żywopłoty powinny być przycinane po raz ostatni jesienią, aby zapobiec ich butwieniu w razie nagromadzenia się wilgoci. Liściaste żywopłoty należy przycinać tak, aby nie powstały w nich dziury. Zimą przycięte gałązki nie odrosną i żywopłot będzie wyglądał jak ogołocony. Należy także usunąć wszystkie liście z drzew leżące na żywopłocie, ponieważ w przeciwnym razie żywopłot będzie miał zbyt mały dostęp do świeżego powietrza i słońca, co może spowodować jego gnicie.

Trawniki

W zimie trawnik cierpi z powodu wilgoci, niskich temperatur i zbyt małej ilości słońca. Dlatego przed nastaniem chłodów trawniki potrzebują odrobiny czułości i pielęgnacji. Opadające jesienią liście należy regularnie usuwać z trawnika. Liście leżące na trawniku pozbawią go światła i będą sprzyjać powstawaniu suchych, brązowych plam oraz porastaniu trawnika mchem. Mniej więcej na początku listopada należy po raz ostatni skosić trawnik. Trawa powinna zostać przycięta do wysokości co najmniej 5 cm, ponieważ dłuższe źdźbła pozwolą jej lepiej wykorzystać mniejszą ilość światła słonecznego. Dzięki temu trawnik będzie bardziej odporny na chwasty i mech. 

Zalecane jest także stosowanie nawozów jesiennych. Nawozy jesienne zazwyczaj mają niską zawartość azotu i wysoki poziom potasu. Zwiększona ilość potasu powoduje wzmocnienie trawy i zwiększenie jej odporności na mróz. Jesienią nie należy stosować tradycyjnych nawozów do trawników, ponieważ zawierają one dużą ilość azotu, który powoduje szybszy wzrost trawnika, co z kolei zwiększa jego podatność na działanie mrozu.

Naturalnie istnieją także inne drobne prace, które trzeba wykonać przed pierwszym mrozem:

• Grządki oraz róże i inne rośliny wrażliwe na mróz należy okryć chrustem lub liśćmi albo owinąć folią bąbelkową lub podobnym materiałem.

• Cebulki letnich kwiatów, takich jak dalie, należy wykopać i umieścić w przestronnym pudełku w piwnicy.

• Rośliny doniczkowe należy przenieść do domu lub umieścić w osłoniętym miejscu.

• Należy zamknąć przyłącza wody oraz opróżnić krany i urządzenia nawadniające, aby zamarznięta woda nie mogła spowodować żadnych zniszczeń.

• Należy zdemontować pompy w oczkach wodnych i w razie potrzeby zamontować pompę zapobiegającą zamarzaniu.

Po nadejściu zimy ogrodnicy mogą rozkoszować się relaksującą przerwą w pracach ogrodowych. Ale trzeba uważać: już wkrótce praca zacznie się od nowa!

Lawns

In winter, the wet, low temperatures and weak sunshine afflict the lawn. That's why lawns need some TLC and 'pampering' again before the cold spell begins. When the leaves fall in autumn, they should be cleared from the lawn on a regular basis. Leaves left lying on the lawn will deprive it of light and encourage the formation of dry, brown patches and the growth of moss. Mow your lawn for the last time around the beginning of November. Make sure that the grass is not cut shorter than 5 cm as longer grass can make better use of less sunlight. This will ensure better resistance against weeds and moss.

  Using an autumn fertiliser is also recommended. Autumn fertilisers usually have a low nitrogen content and a high level of potassium. The increased amount of potassium strengthens the grass and increases its resistance to frost. Traditional lawn fertilisers should not be used in autumn since they contain a high amount of nitrogen and make the lawn grow faster, which in turn makes it more susceptible to frost.

Naturally, there are other small jobs which also need to be done before the first frost:

• Beds, roses and other plants which are sensitive to frost should be covered with brushwood or leaves or wrapped in bubble wrap or similar.

• Dig out summer bulbs such as dahlias and store them in an airy box in the cellar.

• Bring pot plants indoors or place them in a sheltered position.

• Switch off water connections and empty taps and watering devices so that frozen water cannot cause any damage.

• Dismantle pond pumps and, if necessary, install an anti-ice pump.

When winter comes, gardeners can enjoy a relaxing break from gardening. But watch out: It won't be long before it's time to get started again!