easy lawn preparations
Realise your gardening dreams

Przygotowanie trawnika

Brzydkie, żółto-zielone, podmokłe plamy pojawiają się zazwyczaj tam, gdzie korzenie trawnika nie mogą prawidłowo oddychać. Dzieje się tak w przypadku, gdy gleba jest zagęszczona lub podmokła. Problem ten występuje również na trawnikach intensywnie użytkowanych. Specjalne zabiegi napowietrzania - napowietrzanie i piaskowanie - dla korzeni trawnika pozwalają zielonej trawie ponownie oddychać.

Spulchnianie

Trawnik lubi rosnąć na wystarczająco piaszczystej glebie. Jeśli w glebie jest zbyt mało piasku, na przykład w glebie gliniastej, lub jeśli jest ona zbyt gęsta, na przykład w nowych ogrodach przydomowych z powodu ściśnięcia przez maszyny budowlane w fazie budowy, pomoże późniejsze napowietrzanie ziemi. "Napowietrzanie" oznacza po prostu dodawanie powietrza. W tym celu w glebie trawnika wykrawane są otwory, które następnie wypełnia się gruboziarnistym piaskiem, aby zapobiec ich ponownemu zamuleniu. Woda powierzchniowa może teraz lepiej odpływać, a korzenie trawy otrzymują więcej powietrza - co zapewnia lepszy wzrost trawnika. W przypadku małych powierzchni trawników w ogrodach przydomowych lub w miejscach problematycznych (np. w miejscach, gdzie gleba zawiera dużo gliny i/lub jest silnie nawodniona) można napowietrzać trawniki za pomocą GARDENA Terraline™ - wideł do kopania.

using the Terraline fork for aerifying

W tym celu należy wbić widły głęboko w trawnik w rzędach (odległość między rzędami ok. 10-15 cm), lekko spulchnić glebę, poruszając widłami w przód i w tył, a następnie wypełnić wykonane otwory gruboziarnistym piaskiem. W ogrodach przydomowych zastosowanie tej metody na mniejszych powierzchniach jest z pewnością możliwe do wykonania ręcznie przy odrobinie wysiłku. Natomiast w przypadku dużych powierzchni zalecamy, aby aeracja trawnika została przeprowadzona przez ogrodnika krajobrazowego, który posiada odpowiedni sprzęt do tej pracy. Należy pamiętać, że napowietrzanie jest zabiegiem powierzchniowym. Zagęszczenie gleby w głębszych warstwach nie jest w ten sposób usuwane, a co najwyżej ukrywane. W takich przypadkach konieczne jest głębsze spulchnienie gleby przez ogrodnika i ponowne obsianie trawnika.

sanding your lawn for better growth

Piaskowanie

Piaskowanie trawnika, stosowane w celu rewitalizacji zużytych powierzchni trawnikowych, jest jeszcze bardziej zabiegiem powierzchniowym. Piaskowanie poprawia przepuszczalność wierzchniej warstwy gleby dla wody i tlenu. Dokładnie teraz, na początku roku, gleba może się lepiej nagrzać i dlatego trawnik po piaskowaniu może lepiej rosnąć. Oto jak to się robi: Dokładnie spulchnić trawnik. Natychmiast po tym rozsypać gruboziarnisty piasek kwarcowy równomiernie na całej powierzchni trawnika na ok. 1 cm (ziarno (0/2). Dlatego na dziesięć metrów kwadratowych trawnika potrzeba 100 litrów piasku kwarcowego, a na 100 metrów kwadratowych jeden metr sześcienny piasku.