Garanti

GARDENAs garanti täcker alla GARDENA-produkter under 24 månader om inget annat anges (gäller för Europa). Garantin motsvarar den senaste tekniken vid inköpsdatumet med hänsyn till avsedd användning av produkten. För alla trädgårdsredskap i combi-system-serien samt för handhållna sekatörer (trädgårdssekatörer, grensaxar, häcksaxar och grässaxar) som har köpts inom Europa efter den 1 juni 2005 är garantiperioden 25 år förutsatt att verktygen endast används för privat bruk.

För att garantin ska gälla måste det ursprungliga kvittot innehållande inköpsdatum, en beskrivning samt det defekta verktyget uppvisas.

Garantin täcker inte normalt slitage, såsom på knivar, fixeringsdelar på knivar, turbiner, belysning, fläktremmar och drivremmar, fläkthjul, luftfilter och tändstift Inte heller skador som orsakats av felaktig användning, till exempel om instruktionerna för användning och underhåll inte har följts.

Garantin upphör att gälla vid reparationer eller ändringar av konstruktionen som kunden har gjort på egen hand eller om andra delar än originalreservdelar från GARDENA har använts.
Vid godkända garantianspråk har GARDENA rätt att reparera eller byta ut defekta verktyg utan kostnad. Ytterligare anspråk som inte täcks av denna garanti kan inte göras.