Garanti

GARDENAS garanti täcker alla GARDENA original produkter och reservdelar under 24 månader från inköpsdatumet om inget annat anges förutsatt att produkterna endast har använts för privat bruk. Tillverkarens garanti gäller inte för produkter som förvärvats begagnat.

Garantin kan gälla längre för vissa produkter, t.ex.:

• Alla trädgårdsredskap i combisystem-serien samt för handhållna (sekatörer, trädgårdssekatörer, grensaxar, häcksaxar och grässaxar) som har köpts efter den 1 juni 2005 är garantiperioden 25 år förutsatt att verktygen endast använts för privat bruk.

•Utvalda artiklar från GARDENA som köpts efter den 1 januari 2018 har 5 års garanti förutsatt att verktygen endast har använts för privat bruk.

Förlängda garantivillkor är specificerade på motsvarande förpackning, bruksanvisning eller på GARDENAS websida.

Garantin inkluderar alla väsentliga defekter på produkten som kan bevisas vara material- eller tillverkningsfel.

Garantin uppfylls genom att leverera en helt funktionell ersättningsprodukt eller genom att reparera den felaktiga produkten. Vi förbehåller oss rätten att välja mellan dessa alternativ. Denna tjänst omfattas av följande bestämmelser:

• Produkten har använts för sitt ändamål enligt rekommendationerna i bruksanvisningen
• Varken köpare eller tredje part har försökt öppna eller reparerat produkten
• Endast GARDENA originaldelar och slitagedelar har använts för användning
• Uppvisande av köpebevis

Garantin täcker inte normalt slitage på delar och komponenter (såsom på knivar, fixeringsdelar på knivar, turbiner, glödlampor, fläkt- och drivremmar, fläkthjul, luftfilter och tändstift), visuella förändringar, slitagedelar och förbrukningsdelar.

Tillverkarens garanti är begränsad till utbyte och reparation av produkter i enlighet med ovanstående villkor. Tillverkarens garanti utgör inte någon rätt att lämna in andra fodringar mot oss som tillverkare, till exempel för skador. Denna tillverkares garanti påverkar naturligtvis inte lagstadgade och avtalsenliga garantikrav mot återförsäljaren.

Tillverkaren garanti regleras av lagen i Förbundsrepubliken Tyskland.

I händelse av garantianspråk, kontakta din lokala GARDENA återförsäljare.