Vad är My Garden Studio?

My Garden Studio är ett Flash-baserat program där du ritar din trädgård, placerar ut sprinklers, skriver ut inköpslistor etc.

My Garden Studio kan bara användas på en dator som har Flash installerat.

MyGarden No Image Available
MyGarden

Vad betyder flikarna i den översta menyraden?

I den övre menyn finns fyra flikar som ger användaren olika vyer över trädgården.

Rita – här ritar och planerar du trädgården.

Bevattningsplanering – här kan du använda dig av den automatiska placeringsfunktionen för sprinklers och rör för att planera bevattningen.

Inköpslista – här kan du se din inköpslista med rekommenderade produkter för sprinklersystemet. Här kan du även skriva ut och hämta scheman och installationsanvisningar.

Trädgårdssida – detta är en länk tillbaka till din trädgårdssida på gardena.se. Härifrån kan du dela din trädgård med vänner eller hantera flera olika trädgårdar.

Hur fungerar objektmenyn?

I objektmenyn hittar du alla objekt som du kan använda för att rita och planera din trädgård. Vissa av dessa är faktiska objekt som du kan placera på arbetsytan, anpassa storleken på och flytta omkring. Andra objekt är penslar som du kan använda för att rita trädgårds olika beståndsdelar, t.ex. vatten, jord eller häckar.
Objekten är indelade i kategorier och underkategorier så att du lättare hittar det du söker.

MyGarden
MyGarden

Vad hittar jag bakom funktionsknapparna?

De innehåller funktioner som ofta används, t.ex. Hjälp, Spara trädgården, Rensa, Ångra och Starta om.

MyGarden

Hur fungerar Zooma och Panorera?

Funktionerna Zooma in/ut, Panorera och Centrera arbetsfältet finns överst till höger.

Vad är lager och hur fungerar det?

Det finns fem olika lager som kan visas och döljas för att göra det lättare för dig att utforma trädgården:

Sprinklers
Hus & byggnader
Träd & buskar
Rutnät
ytor

MyGarden

Hur fungerar Zooma och Panorera?

Funktionerna Zooma in/ut, Panorera och Centrera arbetsfältet finns överst till höger.

MyGarden

Hur fungerar Rutnätet?

Det finns ett rutnät bakom ritytan där varje ruta motsvarar 1 kvadratmeter eller 1 kvadratfot beroende på vilken mätskala som valts. Rutnätet kan döljas genom att man klickar bort rutlagret.

MyGarden

Hur fungerar Fäst mot objekt?

Funktionen Fäst mot objekt längst ned i högra hörnet kan antingen aktiveras eller avaktiveras. När det är aktiverat kan närliggande objekt länkas samman. Till exempel kan hus och balkonger fästas ihop för att det ska bli lättare att rita.

MyGarden

Snabbkommandon

Det finns ett antal tangenter som i kombination med musmarkören kan förenkla ditt arbete med My Garden.

Ctrl + c = Kopiera ett objekt
Ctrl + v = Klistra in ett objekt
Ctrl + z = Ångra senaste ändringen
Ctrl + s = Spara

Håll ner skifttangenten när du ändrar storlek på ett objekt så behåller objektet rätt proportioner.

Håll skifttangenten nedtryckt när du ritar upp ett föremål så blir linjerna raka.