EM-Garten-009-15cm

Varför får gräsmattan fläckar?

Garden Life
Lär dig att läsa av gräsmattans fläckar
De flesta trädgårdsägare har haft problem med fula fläckar i den annars jämna och vackra gräsmattan. Det kan bero på flera olika saker.

Gödsel/kemikalier
Fläckar på gräsmattan behöver inte nödvändigtvis bero på svamp. Det kan också bero på felaktig gödsling eller andra kemiska ämnen.

Gödsel som har spridits ut ojämnt kan ge upphov till fläckar på gräsmattan. Skiftande gröna nyanser kan vara ett tecken på detta. Middagssolen kan också orsaka gula fläckar. Om gödslet inte arbetas in i marken ordentligt kan solen bränna gräsmattan.
Kanske spillde du lite gödsel när du fyllde på spridaren och har inte fått bort det ordentligt. Det kan resultera i ett område med bruna fläckar – gräset dör helt enkelt av en gödselöverdos. Kemikalier som motorolja eller bensin kan också ha samma effekt. En droppe räcker för att skada den känsliga jorden. Därför bör du alltid stå på ett fast, ogenomträngligt underlag och undvika att spilla. Kemikalier skadar inte bara din gräsmatta utan hela miljön.

Om någon av ovanstående faktorer skulle vara orsaken dina fläckar kan du enkelt så igen de kala fläckarna med nya frön. 

Svampangrepp
Svamp kan orsaka fläckar i olika färger, till exempel gula, bruna eller vita. De sprider sig särskilt lätt när gräsmattan utsätts för frost, värme, påfrestningar och ett långvarigt blött väder. Utan en noggrann analys kan du ofta bara spekulera kring vilken sorts svamp du har att göra med. Det finns dock några allmänna kännetecken:
- grå/vita fläckar: snömögel (Microdochium nivale), gräsmjöldagg (Blumeria graminis)
- gula fläckar: Sclerotinia homoeocarpa, rotdödarsvamp (Ophiobolus graminis)
- bruna fläckar: rödtråd (Laetisaria fuciformis) 

Uttorkning
Om gräsmattan får för lite vatten under de torra sommarmånaderna kan allt från enstaka fläckar till stora områden dö. I dessa fall måste gräsmattan sås om året därpå, eftersom gräset inte kan återhämta sig på egen hand.

$name

$name