Leaves-E-005

Vad ska jag göra med höstlöven?

Trädgårdsliv
När träden fäller sin färgsprakande höstskrud och marken täcks med löv i alla färger är det många som undrar vad man ska göra med dem. Kan man bara lämna dem på marken eller måste de tas bort?
Våta löv kan utgöra en fara om de blir liggande på exempelvis en uteplats eller stenbeläggning och bildar en hal, brun matta. Därför är det viktigt att ta bort löven från trädgårdens gångstigar.

Ta även bort nedfallna löv från späda skott, städsegröna växter och gräsmattor, eftersom dessa kan ruttna när de täcks av de våta löven. Bristen på solljus under lövhögar kan dessutom ge upphov till fula bruna fläckar på gräsmattan.

Men löv är inte bara till besvär. Under träd och buskar samt på höstrensade blomsterrabatter och trädgårdsland kan du spara ett lager på upp till 10 cm. Det allra bästa är att arbeta in löven i rabatterna med hjälp av ett trädgårdsredskap och täcka över dem med lite jord, så att de inte blåser bort. Det snabbar dessutom på förmultningsprocessen. Genom att följa de här anvisningarna kan du se till att det snabbt bildas färsk, näringsrik mylla där växterna kan frodas till våren. Vid den här typen av kompostering direkt på marken lämpar sig löv från blommande buskage och fruktväxter bäst, eftersom de förmultnar snabbt. Det här är en oerhört praktisk metod där du får användning av löven, samtidigt som de fungerar som ett ekologiskt gödningsmedel. Genom att täcka växterna med löv håller du dem dessutom varma och skyddar dem mot kylan. Glöm inte att ta bort de löv som eventuellt finns kvar när våren kommer, så att växterna får tillräckligt med syre och solljus.

Ett annat bra tips till dig som vill återanvända gamla löv är att bygga bon åt igelkottar. På så sätt kan du skydda igelkotten, som i nuläget är utrotningshotad i vissa europeiska länder just på grund av att deras möjligheter att bygga bo och söka skydd minskar i takt med att vi blir allt bättre på att röja i våra trädgårdar. Så varför inte bilda en liten hög av löv och tunna kvistar? Det här lilla djuret, som främst rör sig i skymningen och på natten, kommer att hjälpa dig i gengäld. Larver, daggmaskar, spindlar och snäckor ingår nämligen i den här lilla hjälpredans kost. Igelkotten kan därmed hjälpa dig att hålla delar av trädgården fria från insekter och kryp. Eftersom den inte är förtjust i grönsaker behöver du inte heller vara orolig för dina frukt- eller grönsaksodlingar.
Leaves-E-014

Leaves utilization – siting a hedgehog nest

Another good idea for recycling leaves is to make hedgehog nests. 

By doing this you will help to protect these animals, since hedgehogs are already on the endangered species list in some European countries, mainly due to all opportunities for hedgehogs to make nests and find shelter being removed as a result of meticulous clearing-up work in gardens. 

So why not make a small pile of leaves and thin twigs? 
This small animal, which is active at twilight and during the night, will certainly pay you back in kind. Larvae, earthworms, spiders and snails are right at the top of the menu for this little gardener's helper. 

So hedgehogs can help you keep part of your garden free from insects and bugs. And since hedgehogs aren't keen on vegetables, you don't need to worry about your fruit or vegetable beds!
EM-Herbst-001