Vad ska jag göra med höstlöven?

Garden Life
När träden fäller sin färgsprakande höstskrud och marken sakta täcks med löv i alla färger är det många som undrar vad de ska göra med dem. Kan man lämna dem på marken eller måste man samla ihop dem?
Våta löv kan utgöra en fara om de blir liggande på exempelvis en uteplats eller stenbeläggning, där de bildar en hal, brun matta. Därför är det viktigt att ta bort löven från trädgårdens gångstigar.

Nedfallna löv ska även tas bort från späda skott, gräs, städsegröna växter och gräsmattor, eftersom dessa kan ruttna när de täcks av våta löv. Bristen på solljus ger upphov till fula bruna fläckar på gräsmattan.

Men löv är inte bara till besvär. Under träd och buskar samt på höstrensade blomsterrabatter och trädgårdsland kan du tillåta ett lager på upp till 10 cm. Det allra bästa är att arbeta in löven i rabatterna med hjälp av ett trädgårdsredskap och täcka dem med lite jord, så att de inte blåser bort. Detta snabbar dessutom på förmultningsprocessen. Genom att följa de här anvisningarna kan du se till att det snabbt bildas färsk, näringsrik mylla där växterna kan frodas till våren. Vid den här typen av kompostering direkt på marken lämpar sig löv från blommande buskage och fruktväxter bäst, eftersom de förmultnar snabbt. För den här oerhört praktiska metoden går det åt stora mängder löv och näringen i löv och annat avfall fungerar här som ekologiskt gödningsmedel. Genom att täcka växterna med löv håller du dem varma och skyddar dem mot kylan. Glöm inte att ta bort eventuella löv när våren kommer, så att växterna får tillräckligt med syre och solljus.

Ett annat bra tips till dig som vill återanvända gamla löv är att bygga bon åt igelkottar. På så sätt kan du skydda igelkotten, som i nuläget är utrotningshotad i vissa europeiska länder just på grund av att deras möjligheter att bygga bo och söka skydd minskar i takt med att vi blir allt bättre på att röja i våra trädgårdar.

Så varför inte bilda en liten hög av löv och tunna kvistar? Det här lilla djuret, som främst rör sig i skymningen och på natten, kommer garanterat att tacka dig. Larver, daggmaskar, spindlar och snäckor är sådant som ingår i kosten för trädgårdsodlarens egen lilla hjälpreda. Igelkotten kan därmed hjälpa dig att hålla delar av trädgården fri från insekter och kryp och eftersom den inte är förtjust i grönsaker behöver du inte oroa dig för att den ska ge sig på dina frukt- eller grönsaksodlingar.

Höstlöven är därmed inte bara besvärligt avfall som vi måste göra oss av med. Snarare tvärtom faktiskt. Med rätt knep kan du spara mycket pengar på humus och gödningsmedel samtidigt som du på ett aktivt sätt bidrar till att skydda djuren genom att ge igelkotten ett trevligt bo att övervintra i.
EM-Laubrechen 001-15cm-old.eps