Skötselråd för julgranar

Garden Life
Majoriteten av Europas julgranar odlas i Danmark. Redan från slutet av oktober transporteras många julgranar söderut inför julen. Oavsett var du bor kan julgranen du köper ha rest en lång väg innan den når ditt vardagsrum. Därför är det särskilt viktigt att du sköter om din gran på rätt sätt för att kunna njuta av den länge.
Julgranar är i regel oftast just granar, men ibland används även tallar. Det är lätt att skilja på dem eftersom tallen har mjukare barr medan granbarren sticks. Det gör granen besvärligare att hantera. Granen barrar dessutom mer än tallen, som oftast bara förlorar några enstaka barr.

Genom att titta på kapsnittet går det att avgöra hur nyhuggen en julgran är – men det kan vara svårt att se om man inte är en expert. Granar som redan barrar mycket har förmodligen stått ett tag, likaså tallar med döda grenändar. Eftersom den lokala julgransförsäljaren inte måste sälja lokalt odlade granar utan lika gärna kan ha importerat dem är det viktigt att ta en närmare titt för att se hur färska de egentligen är. De färskaste julgranarna är förstås de som kommer direkt från platsen där de har vuxit.
Det är bäst om du kan förvara julgranen utomhus och helst på en torr plats, till exempel i garaget, tills du är redo att klä den.

Julgransfötter som går att vattna gör att julgranen håller sig längre. Julgransfötter med pedalstyrda klämanordningar är de mest användarvänliga. Sätt julgranen i julgransfoten och fixera klämanordningen, så är det klart! Be julgransförsäljaren att kapa stammen så att diametern passar foten, så slipper du gå loss på stammen med såg och yxa när du kommer hem.

Följande råd gäller julgranar med rotklumpar, oavsett om de kommer från en plantering eller din egen trädgård: du måste låta granen anpassa sig gradvis till inomhustemperaturen under den här tiden på året, som är trädets vinterviloperiod (t.ex. utomhus i 0 °C, därefter i garage/källare i 10 °C och slutligen inomhus i 20 °C). Glöm inte heller att vattna! Upprepa sedan proceduren i omvänd ordning när julgranen ska sättas ut i trädgården igen. Då har granen en realistisk chans att överleva vinterutflykten till ditt vardagsrum. Julgranar som har rotklumpar kan även skilja sig väsentligt i kvalitet:

Variant 1: Granen har odlats utan regelbunden omplantering. Den har därefter grävts upp och tvingats ner i ett planteringskärl av plast. Det resulterar i avskurna, fingertjocka rötter. Rötterna sträcker sig dessutom ofta ut ur planteringskärlet.

Variant 2: Granen har planterats om regelbundet och har därför lyckats bilda massor av rötter även i det trånga utrymmet. När granen med den täta rotklumpen sedan flyttas till sitt nya odlingsställe växer den därför bättre än den första sortens julgranar. En annan faktor som påverkar kvaliteten är mängden ogräs i planteringskärlet och rotklumpen.
Christmas Tree-E-006