Fertilise Spreader

Gödsling på rätt sätt

Guide
Balkong- och trädgårdsväxter behöver ett flertal näringsämnen för att växa och ge en bra skörd av frukt och blommor. Dessa näringsämnen kan tillsättas med hjälp av gödsel i jorden. Om du håller dig till några enkla grundläggande regler för gödsling, så kommer du att få en god skörd. Dessutom blir dina växter motståndskraftiga mot sjukdomar och skadedjur.

Vilket gödsel ska jag använda?

När du letar efter lämpligt gödsel kan du välja mellan mineralgödsel och organiskt gödsel. När man läser om mineralgödsel stöter man ofta på begreppet NPK-gödsel. NPK står för kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Kväve krävs för att växterna ska växa. Fosfor stärker rötterna och ger fantastiska blommor, blad och frukter. Utan kalium störs växtens vattenförsörjning. Med hjälp av den här typen av gödsel minskar risken för att dina växter ska drabbas av olika brister. Långtidsverkande mineralgödsel avger däremot näringsämnena långsammare. Skälet är att näringsämnena är inneslutna i ett hartshölje som gradvis bryts ned. Organiskt gödsel har också en långtidsverkande effekt. De mest välkända organiska gödseltyperna är kompost, hornspån eller matavfall. Kompost passar till exempel som näring för många buskar och buskage. Halvmogen kompost är särskilt rik på kväve. Den ska endast läggas ovanpå jorden eftersom den kan skada växternas rötter om den grävs ned för djupt. Mogen kompost innehåller endast ett fåtal näringsämnen men förbättrar jordens struktur. Dessutom finns det gödsel med ett visst näringsinnehåll som är speciellt anpassat för vissa arter som t.ex. rosor.

När ska man gödsla?

Normalt sett bör man endast gödsla under växtsäsongen som börjar i februari och varar till augusti. Om växterna gödslas under en längre period, kan de inte förbereda sig för sin viloperiod. De kommer då att gro nya, tunna skott som är känsliga för frost.