GARDENA secateur

Skillnaden mellan tvåskärssekatörer och mothållssekatörer

Guide

Med tvåskärssekatören klipper du med precision och med mothållssekatören klipper du med kraft. Vad passar de olika modellerna till?

Tvåskärssekatören är att föredra om du vill klippa i levande växtvävnad. Tvåskärssekatören kan användas för att klippa i unga skott och mjuka kvistar samt lätt vedartade buskar.

Eftersom mothållssekatören skadar växtvävnaden bör den dock endast användas för att klippa i döda kvistar och grenar.

Experttips

Kvaliteten är viktig oavsett vilken typ av sekatör du väljer. Vassa blad av hög kvalitet ger bättre klippning.