Här hittar du standarder, bestämmelser och deklarationer för GARDENA-produkter.

CE-märkning – GARDENA

GARDENA smartSystem har CE-märkning. Det innebär att produkterna uppfyller kraven i de EU-direktiv som omfattas. Om du vill läsa mer kan du ladda ned CE-deklarationsdokumenten för GARDENA smartSystem-produkterna under Hämta.

Kontakta din lokala representant om du behöver fler CE-deklarationer.

CE

Akustik och vibrationer

Nedan hittar du en översikt över värden för akustik och vibrationer hos alla GARDENA-produkter.

EU:s kemikalielagstiftning REACH

REACH ("Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier") är Europeiska unionens kemikalielagstiftning som trädde i kraft den 1 juni 2007, med stegvisa deadlines till 2018.

Artikel 33. Innehållsdeklaration av varor.

GARDENA ger följande information om ämnen som fastställts av Europeiska kemikaliemyndigheten som kandidater för bilaga XIV till REACH (den så kallade kandidatlistan), i en koncentration över 0,1 viktprocent i produkterna.    

Reach

Säkerhetsdatablad

Här hittar du alla tillgängliga säkerhetsdatablad för GARDENA-produkter.

Gå till säkerhetsdatablad

Data sheet ingredients

To the datasheet ingredients

Här kan du hämta filerna

Akustik och vibrationer
No Image Available
Vibration
EU:s REACH-förordning
No Image Available
REACH artikel 33 deklaration
CE-deklaration
No Image Available
smartSystem - Gateway
CE-deklaration
No Image Available
smartSystem - Bevattningsautomatik
CE-deklaration
No Image Available
smartSystem - Sensor
CE declaration
No Image Available
smart system - Pressure pump
CE declaration
No Image Available
smart system - Power
CE-deklaration
No Image Available
smart system - bevattningskontroll