Vanliga frågor

Här hittar du de vanligaste frågorna om GARDENA smart system.

Hur fungerar GARDENA smart system?

De smarta enheterna kommunicerar trådlöst med varandra via gateway, den enhet som utgör själva hjärtat i systemet. Användaren styr GARDENA-systemet via GARDENA smart app, som ansluts till gateway via internet. Så länge GARDENA smart app är ansluten till internet kan du styra dina smartenheter oavsett var i världen du befinner dig.

Går det att ställa in sensorstyrd bevattning för smart bevattningsautomatik?

Den funktionen är inte tillgänglig i nuläget. Personlig schemaläggning kommer att införas med en uppdatering lagom till trädgårdssäsongen 2017.

Finns det någon smart produkt till GARDENA 24 V/9 V bevattningssystem?

GARDENA erbjuder i nuläget inte några smarta komponenter för fullständig "smart" automatisering av befintliga GARDENA 9 V/24 V bevattningssystem.

Kan smart bevattningsautomatik kombineras med ett befintligt bevattningssystem, t.ex. Vattenfördelare Automatic, artikelnummer 1197?

Smart bevattningsautomatik kan ersätta en befintlig bevattningscomputer. Lösningen kan även styra en automatisk vattenfördelare med upp till sex bevattningsenheter. Läs igenom bruksanvisningen till vattenfördelaren innan du använder smart bevattningsautomatik tillsammans med en vattenfördelare automatic, artikelnummer 1197. Här finns information om användningsspecifik inställning av bevattningslängd och avbrott för de separata vattenutgångarna.

Kan GARDENA smart system anslutas till ett befintligt smart system i hemmet?

GARDENA smart system är ett oberoende, självgående system. Det kan i nuläget inte anslutas till befintliga smarta heminstallationer.

Vilka enheter (smartphones, surfplattor) har stöd för GARDENA smart system?

Något av operativsystemen iOS eller Android krävs. iOS 8.1 eller Android 4.4 eller senare.

Skickar smart app push-notiser?

Ja, viktiga meddelanden och notiser visas i form av push-notiser på mobiltelefonen.

Hur ofta uppdateras appen?

Vi arbetar fortlöpande med att optimera GARDENA smart app, så att den lever upp till användarnas krav Därför är det omöjligt att uppge exakt hur ofta appen uppdateras.