Mediekontakt

Olivia Gustafsson
Gardena Sverige

olivia.gustafsson@husqvarnagroup.com
Telefon: +46 727 21 28 00