Tillverkarens standardgarantipolicy

(Senast uppdaterad 2022-02-22)

Utöver de rättigheter som anges i dessa villkor har slutanvändaren lagstadgade rättigheter gällande eventuella defekter. Rättigheterna kan utövas kostnadsfritt och begränsas inte av dessa villkor.


1. GARDENA Manufacturing GmbH (nedan kallat ”GARDENA”) beviljar alla nya GARDENA-originalprodukter (nedan kallade ”produkter”) två års garanti från och med tidpunkten för konsumentens inköp av produkten i enlighet med följande villkor om produkterna enbart har använts för privat bruk, dvs. om de inte har använts kommersiellt eller yrkesmässigt, och förutsatt att felet bevisligen har uppstått under garantiperioden samt att anspråket görs inom garantiperioden. Datumet på det ursprungliga inköpsbeviset (nedan kallat ”garanti”) är därför avgörande för eventuella anspråk. Garantin gäller inte för produkter som har köpts begagnade.

2. GARDENA ger en förlängd garanti på följande produkter:
• Alla nya combisystem-redskap, små redskap och manuella skärredskap (sekatörer, grensaxar, häcksaxar och grässaxar) som har sålts av en återförsäljare efter 2005-06-01 som nya varor har 25 års garanti från inköpsdatumet förutsatt att redskapen endast har använts för privat bruk. Datumet på det ursprungliga inköpsbeviset är därför avgörande för eventuella anspråk.
• För utvalda Original GARDENA System-artiklar som har köpts som nya från en återförsäljare efter 2018-01-01 och som är märkta i enlighet därmed på förpackningen är garantiperioden fem år från inköpsdatumet om enheterna endast har använts för privat bruk, dvs. om de inte har använts kommersiellt eller yrkesmässigt. Datumet på det ursprungliga inköpsbeviset är därför avgörande för eventuella anspråk.
Förlängda garantier anges på motsvarande försäljningsförpackning, i bruksanvisningen eller på GARDENAs webbplats. Produkter som har köpts begagnade omfattas inte av en förlängd garanti.

3. GARDENA garanterar till slutkunden att produkten är fri från fel i material och utförande i enlighet med följande villkor. Normalt slitage på delar och komponenter (t.ex. kilremmar, fläkthjul, glödlampor, luftfilter, infästningsdelar för klingor, klingor, turbiner, kuggremmar och tändstift), utseendeförändringar, slitdelar och förbrukningsvaror är undantagna från garantin.

4. Tjänsterna enligt garantin tillhandahålls genom leverans av en fullt fungerande ersättningsprodukt eller genom reparation av den trasiga produkten som skickas till oss utan kostnad. Vi förbehåller oss rätten att välja mellan de här alternativen. De här tjänsterna ges förutsatt att följande bestämmelser har uppfyllts:
• Produkten har använts för avsett ändamål enligt rekommendationerna i bruksanvisningen.
• Varken köparen eller tredje part har försökt att öppna eller reparera produkten.
• Endast originalreservdelar och originalslitdelar från GARDENA har använts vid drift.
• En kopia av det ursprungliga inköpsbeviset har lämnats in.

5. Den här garantin är begränsad till utbyte eller reparation i enlighet med ovan nämnda villkor. Utbytta produkter eller delar blir vår egendom. Garantin utgör inte ett berättigande till att göra andra anspråk gentemot oss som tillverkare, t.ex. för skador. Du har i synnerhet inte rätt att få en ersättningsprodukt medan din produkt repareras. Garantitjänsterna ska inte förlänga eller förnya garantiperioden för produkten.

6. Den här garantin gäller endast produkter som har köpts och använts i följande länder:
medlemsländer i EU/EES, Storbritannien, Albanien, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanada, Kina, Georgien, Hongkong, Israel, Japan, Kazakstan, Kirgizistan, Malta, Moldavien, Nya Zeeland, Nordmakedonien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Sydafrika, Sydkorea, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Uruguay, USA och Uzbekistan.
GARDENA ger ingen garanti för produkter som har köpts eller använts i andra länder. GARDENA befrias från sin garantiskyldighet om uppfyllandet av garantin skulle resultera i en överträdelse av nationella eller internationella bestämmelser gällande lagar om utrikeshandel, embargon eller andra sanktioner.

7. Om du gör ett anspråk enligt garantin ska du kontakta din återförsäljare. Om detta inte är möjligt ska du vända dig till GARDENA Sverige här >> (gardena.com/se/support/radgivning/kontakt).

8. Garantin regleras av lagstiftningen i Tyskland, med undantag för Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Valet av jurisdiktion innebär inte att du som konsument berövas det skydd du har beviljats genom de bestämmelser som, enligt lagstiftningen i det land där du har din hemvist, inte får undantas från avtalet.
Den här garantin påverkar givetvis inte befintliga lagstadgade reklamationsanspråk gentemot återförsäljaren.