Tillverkarens standardgarantipolicy

(Senast uppdaterad 2022-08-26)

Utöver de rättigheter som anges i dessa villkor har slutanvändaren lagstadgade rättigheter gällande eventuella defekter. Rättigheterna kan utövas kostnadsfritt och begränsas inte av dessa villkor.


1. GARDENA Manufacturing GmbH (nedan kallat GARDENA) ger två års garanti för alla nya Original GARDENA-produkter (nedan kallade ”Produkter”). Om en viss produkt har en längre garantiperiod visas det med en ikon som är tryckt på förpackningen för respektive produkt och/eller i onlineproduktbeskrivningen som finns på www.gardena.com/se. Garantin gäller från och med det ursprungliga inköpet från återförsäljaren i enlighet med följande villkor, om produkterna endast har använts för privat bruk, dvs. inte har använts kommersiellt eller professionellt, Och felet bevisligen har inträffat inom garantiperioden och reklamationen också genomförs inom garantiperioden (nedan kallad ”garantin”). Datumet på det ursprungliga inköpsbeviset är därför avgörande för eventuella anspråk. Garantin gäller inte för produkter som har köpts begagnade.

 
2. GARDENA garanterar till slutkunden att produkten är fri från fel i material och utförande i enlighet med följande villkor. Normalt slitage på delar och komponenter (t.ex. kilremmar, fläkthjul, glödlampor, luftfilter, infästningsdelar för klingor, klingor, turbiner, kuggremmar och tändstift), utseendeförändringar, slitdelar och förbrukningsvaror är undantagna från garantin.

3. Tjänsterna enligt garantin tillhandahålls genom leverans av en fullt fungerande ersättningsprodukt eller genom reparation av den trasiga produkten som skickas till oss utan kostnad. Vi förbehåller oss rätten att välja mellan de här alternativen. De här tjänsterna ges förutsatt att följande bestämmelser har uppfyllts:
• Produkten har använts för avsett ändamål enligt rekommendationerna i bruksanvisningen.
• Varken köparen eller tredje part har försökt att öppna eller reparera produkten.
• Endast originalreservdelar och originalslitdelar från GARDENA har använts vid drift.
• En kopia av det ursprungliga inköpsbeviset har lämnats in.

4. Den här garantin är begränsad till utbyte eller reparation i enlighet med ovan nämnda villkor. Utbytta produkter eller delar blir vår egendom. Garantin utgör inte ett berättigande till att göra andra anspråk gentemot oss som tillverkare, t.ex. för skador. Du har i synnerhet inte rätt att få en ersättningsprodukt medan din produkt repareras. Garantitjänsterna ska inte förlänga eller förnya garantiperioden för produkten.

5. Den här garantin gäller över hela världen.

GARDENA befrias från sin garantiskyldighet om uppfyllandet av garantin skulle resultera i en överträdelse av nationella eller internationella bestämmelser gällande lagar om utrikeshandel, embargon eller andra sanktioner. 


6. Om du gör ett anspråk enligt garantin ska du skicka den berörda produkten, en kopia av det ursprungliga inköpsbeviset och en beskrivning av felet till följande serviceadress (se till att portot är betalt): gardena.com/se/support/radgivning/kontakt]

7. Garantin regleras av lagstiftningen i Tyskland, med undantag för Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Valet av jurisdiktion innebär inte att du som konsument berövas det skydd du har beviljats genom de bestämmelser som, enligt lagstiftningen i det land där du har din hemvist, inte får undantas från avtalet.
Den här garantin påverkar givetvis inte befintliga lagstadgade reklamationsanspråk gentemot återförsäljaren.