Villkor för förlängd tillverkargaranti för robotgräsklipparprodukter

(Senast uppdaterad: 2022-02-22)

En standardtillverkargaranti (tillverkarens standardgarantipolicy) på två år beviljas av GARDENA Manufacturing GmbH (nedan kallat ”GARDENA”). Du kan förlänga den här standardtillverkargarantin för robotgräsklipparprodukter med 36 månader från två år till totalt fem år. Tillverkarens standardgarantipolicy.

Batterier är undantagna från den förlängda tillverkargarantin. Dessutom ska de övriga undantagen som anges nedan i avsnitt II. 2. gälla.

Utöver de rättigheter som anges i dessa villkor har slutanvändaren lagstadgade rättigheter gällande eventuella defekter. Rättigheterna kan utövas kostnadsfritt och begränsas inte av dessa villkor.


I. Krav för en förlängd tillverkargaranti
För att förlänga tillverkargarantin måste du skapa ett kundkonto genom att gå till www.gardena.com/se/registration och registrera den inköpta GARDENA-produkten i din profil inom tre månader från inköpsdatumet. Datumet på det ursprungliga inköpsbeviset avgör när den tre månader långa tidsfristen går ut. Du måste därför behålla kvittot som bevis. När du har registrerat produkten skickas en bekräftelse via e-post till den e-postadress du har uppgett. Det här e-postmeddelandet behövs också som bevis om du ska göra ett anspråk enligt garantin. I så fall måste du skriva ut en kopia av det.

II. Ytterligare villkor/undantag
Följande ytterligare villkor gäller för den förlängda tillverkargarantin:
1. Den förlängda tillverkargarantin gäller endast om robotgräsklipparprodukterna enbart har använts för privat bruk, dvs. om de inte har använts kommersiellt eller yrkesmässigt, och förutsatt att felet bevisligen har uppstått under garantiperioden samt att anspråket görs inom garantiperioden. Datumet på det ursprungliga inköpsbeviset är därför avgörande för eventuella anspråk. Den förlängda tillverkargarantin gäller inte för produkter som har köpts begagnade.

2. GARDENA garanterar till slutkunden att produkten är fri från fel i material och utförande. Normalt slitage på delar och komponenter (t.ex. kilremmar, fläkthjul, glödlampor, luftfilter, infästningsdelar för klingor, klingor, turbiner, kuggremmar och tändstift), utseendeförändringar, slitdelar och förbrukningsvaror är undantagna från den förlängda garantin.

3. Tjänsterna enligt garantin tillhandahålls genom leverans av en fullt fungerande ersättningsprodukt eller genom reparation av den trasiga produkten. Vi förbehåller oss rätten att välja mellan de här alternativen. De här tjänsterna ges förutsatt att följande bestämmelser har uppfyllts:
• Produkten har använts för avsett ändamål enligt rekommendationerna i bruksanvisningen.
• Varken köparen eller tredje part har försökt att öppna eller reparera produkten.
• Endast originalreservdelar och originalslitdelar från GARDENA har använts vid drift.
• Kopior av det ursprungliga inköpsbeviset och e-postmeddelandet med bekräftelsen av produktregistreringen har lämnats in.
4. Den här förlängda tillverkargarantin är begränsad till utbyte eller reparation i enlighet med ovan nämnda villkor. Utbytta produkter eller delar blir vår egendom. Den förlängda tillverkargarantin utgör inte ett berättigande till att göra andra anspråk gentemot oss som tillverkare, t.ex. för skador. Du har i synnerhet inte rätt att få en ersättningsprodukt medan din produkt repareras. Garantitjänsterna ska inte förlänga eller förnya garantiperioden för produkten.

III. Tillämpningsområde för den förlängda tillverkargarantin
Den här garantin gäller endast robotgräsklipparprodukter som har köpts och använts i följande länder:
medlemsländer i EU/EES, Storbritannien, Albanien, Armenien, Australien, Azerbajdzjan, Belarus, Bosnien och Hercegovina, Kanada, Kina, Georgien, Hongkong, Israel, Japan, Kazakstan, Kirgizistan, Malta, Moldavien, Nya Zeeland, Nordmakedonien, Ryssland, Schweiz, Serbien, Sydafrika, Sydkorea, Tadzjikistan, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Uruguay, USA och Uzbekistan.
GARDENA ger ingen garanti för produkter som har köpts eller använts i andra länder. GARDENA befrias från sin garantiskyldighet om uppfyllandet av garantin skulle resultera i en överträdelse av nationella eller internationella bestämmelser gällande lagar om utrikeshandel, embargon eller andra sanktioner.

IV. Göra ett anspråk enligt garantin
Om du gör ett anspråk enligt garantin ska du kontakta din återförsäljare. Om detta inte är möjligt ska du vända dig till GARDENA Sverige här>>   (gardena.com/se/support/radgivning/kontakt).

Tillämplig lagstiftning

Den förlängda tillverkargarantin regleras av lagstiftningen i Tyskland, med undantag för Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor (CISG). Valet av jurisdiktion innebär inte att du som konsument berövas det skydd du har beviljats genom de bestämmelser som, enligt lagstiftningen i det land där du har din hemvist, inte får undantas från avtalet.