easy lawn preparations
Realise your gardening dreams

Underhåll gräsmattan

Fula, gulgröna vattendränkta fläckar tenderar att dyka upp där rötterna på en gräsmatta inte kan andas ordentligt. Detta är fallet där jorden är förtätad och eventuellt också vattendränkt. Problemet uppstår också på tungt använda gräsmattor. Särskilda luftningsåtgärder för gräsrötterna gör att det gröna gräset kan andas igen.

Lufta

Gräsmattor trivs på sandig jord. Om jorden innehåller för mycket lera och för lite sand eller om den är för tät, som exempelvis i trädgårdar hos nya hus där maskinerna har tryckt ihop jorden under byggets gång, så hjälper det att lufta jorden. ”Luftning" innebär helt enkelt att tillsätta luft. Du slår hål i gräsmattejorden och fyller dem med grov sand så att de inte slammar igen. På så sätt flyter ytvattnet bort lättare och gräsrötterna får mer luft vilket gör att gräsmattan växer bättre. Om gräsmattan är liten eller om du vill lufta ett särskilt problemområde (t.ex. där jorden innehåller för mycket lera och/eller är mycket vattendränkt) kan du lufta jorden med hjälp av en grep.

using the Terraline fork for aerifying

Tryck ned grepen djupt i gräsmattan i rader (radavstånd ca 10–15 cm) och vicka på den så att jorden luckras upp något. Fyll sedan hålen med grov sand. På mindre ytor kan luftning med denna metod klaras av för hand och med en gnutta ansträngning. För luftning av större ytor föreslår vi att du kontaktar en trädgårdsanläggare som luftar gräsmattan med lämplig utrustning. Tänk på att luftning endast påverkar de översta jordlagren. Det hjälper inte mot förtätad jord i de djupare jordlagren, utan döljer bara problemet. I sådana fall måste de djupare jordlagren luckras upp av en trädgårdsanläggare och gräsmattan sås på nytt.

sanding your lawn for better growth

Sanda

Att sanda gräsmattan för att återuppliva slitna ytor är i ännu högre grad en behandling som endast påverkar de översta jordlagren. Behandlingen förbättrar genomträngligheten så att jorden kan ta upp mer vatten och syre. I början av året värms markytan upp lättare och gräsmattan kan därför växa bättre när den har sandats. Så här går det till: Vertikalskär gräsmattan ordentligt och sprid därefter ut ett lager grov sand på 1 cm (korn (0/2) över hela gräsmattan. Du kommer således att behöva 100 liter sand per 10 kvadratmeter gräsmatta, och 1 kubikmeter sand för 100 kvadratmeter gräsmatta.